Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Warmtekrachtkoppeling voor Jubelparksite

Gerelateerde onderwerpen :

Warmtekrachtkoppeling voor Jubelparksite

De site van het Jubelpark groepeert verschillende historische gebouwen, waaronder het Jubelparkmuseum, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Autoworld en het Legermuseum die vanuit een centrale stookplaats worden verwarmd. Het jaarlijkse energieverbruik van dit enorme complex is met 16 GWh hoog en resulteert in een jaarlijkse factuur van ongveer 750.000 ', zonder btw. De stookplaats met haar klassieke aardgasketels werd zopas uitgebreid met een installatie voor warmtekrachtkoppeling (wkk). Sibelga stond in voor de levering ervan en neemt het beheer op zich. De energiefactuur van de betrokken musea zal hierdoor een stuk lager uitvallen en de CO2-uitstoot zal afnemen met zowat 700 ton per jaar.

Het project op de Jubelparksite is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de musea op de Jubelparksite en Sibelga en betekent een win-winoperatie voor iedere partner. Een wkk-installatie produceert gelijktijdig warmte en elektriciteit, vertrekkend van aardgas als brandstof, maar met een verlaagde CO2-uitstoot en met een hoger globaal energierendement dan bij klassieke afzonderlijke installaties, zoals een ketel en elektriciteitscentrale met gas-stoomturbine.

De Regie der Gebouwen en de musea stelden de nodige lokalen ter beschikking om de installatie te kunnen plaatsen. Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit in Brussel, heeft de warmtekrachtkoppeling gedimensioneerd en gefinancierd. Na een openbare aanbestedingsprocedure werden alle werken toevertrouwd aan Cofely Services. Dat bedrijf zal ook tien jaar lang instaan voor de exploitatie (garantieverplichting voor een optimaal rendement) en het onderhoud van de installatie. Sibelga betaalt het gasverbruik en staat in voor de dagelijkse opvolging van de prestaties van de wkk. Ze blijft tevens eigenaar van de installatie en van de geproduceerde stroom.

De plaatsing van de wkk was geen gemakkelijke opgave voor Sibelga en Cofely Services want er mocht niet worden geraakt aan de structuur van het beschermde gebouw. Samen bedachten ze oplossingen voor de plaatsing van leidingen en kabels, de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet, de aan- en afvoer van ventilatie- en verbrandingslucht, de verwijdering van uitlaatgassen, ' en dit zonder te raken aan het historische patrimonium. De werken begonnen in augustus 2013 en hebben ongeveer acht maanden geduurd.

De opgewekte warmte-energie wordt geïnjecteerd in het verwarmingssysteem van de gebouwen en dekt ongeveer de helft van de behoeften. De musea van de Jubelparksite betalen minder voor deze energie dan wat die zou kosten als die door de bestaande stookplaats met het klassieke verwarmingssysteem zou worden geproduceerd. De wkk-installatie is goed voor een jaarlijkse besparing van ongeveer 80.000 ' (excl. btw) op de energiefactuur, en dit gedurende tien jaar. Dit betekent een vermindering met zowat 10% van de globale verwarmingsfactuur, zonder bijkomende kosten of investeringen voor de Regie der Gebouwen of de musea op de site.

Gedurende de ganse looptijd van het contract met Sibelga (ongeacht de evolutie van de energieprijzen) zal de warmte geleverd via de wkk steeds goedkoper zijn dan deze geproduceerd door de stookplaats van het complex. Als eigenaar van de geproduceerde elektriciteit kan Sibelga deze weer in haar distributienet brengen als gedeeltelijke compensatie voor de verliezen op dit net. Ze valoriseert tevens de opgewekte warmte die door haar partner aan voordelige voorwaarden kan worden gebruikt. Als beloning voor de vermeden CO2-uitstoot krijgt Sibelga gewestelijke subsidies in de vorm van groenestroomcertificaten. De contractuele leveringstermijn van tien jaar stemt overeen met de afschrijvingstermijn van de installatie en met de termijn waarin gewestelijke subsidies worden toegekend via het mechanisme van de groenestroomcertificaten.

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brusselse Gewest en staat in voor het beheer, het onderhoud en de verdere uitbouw van dit net. Voorts is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming, de validatie en het beheer van de meetgegevens, zodat de energieleveranciers het verbruik correct kunnen aanrekenen aan hun klanten. Sibelga vervult ook openbare dienstverplichtingen zoals het beheer van de openbare verlichting langs de gemeentewegen. De voorbije jaren bouwde Sibelga een uitgebreide expertise op inzake energietechnieken. Klanten met een grote verwarmingsbehoefte kunnen een partnerschap sluiten voor warmtekrachtkoppeling. Sibelga telt zo'n 1000 medewerkers en investeerde vorig jaar 75 miljoen '.

Cofely Services geldt vandaag als een uitstekende referentie voor geïntegreerd facilitair beheer. Het bedrijf biedt technische oplossingen aan voor de openbare en private gebouwensector, de industrie, luchthavens en datacenters. In België en Luxemburg boekten Cofely Services en haar dochterondernemingen in 2013 een omzet van 388 miljoen '. Samen tellen ze 3.000 medewerkers die bijdragen tot de verbetering van de energieprestaties, de duurzaamheid en de levenskwaliteit.

Cofely Axima, Cofely Fabricom en Cofely Services (in België en Luxemburg), Cofely (in Nederland) en hun dochterondernemingen vormen samen de Benelux divisie van GDF Suez Energy Services. Ze opereren als afzonderlijke eenheden, maar werken commercieel en operationeel samen om de behoeften van hun klanten op het vlak van multitechnische diensten zo efficiënt mogelijk te beantwoorden. Samen bieden ze werk aan 18.200 medewerkers en realiseerden in 2013 een omzet van 2,94 miljard '. GDF Suez Energy Services is een bedrijfstak van de GDF Suez Groep die 90.000 medewerkers telt en in 2013 een omzet van 14,7 miljard ' realiseerde. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Het internationale vloerenbedrijf Interface, gespecialiseerd in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, werd zopas onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming voor alle activiteiten, producten en de waardeketen[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer artikels