Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wachten op vlotte invoering omgevingsvergunning

Gerelateerde onderwerpen :

Wachten op vlotte invoering omgevingsvergunning

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijft bezorgd over een goede invoering van de omgevingsvergunning. De ervaringen met het loket digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket zijn – zacht uitgedrukt – niet positief. Alle gemeentelijke medewerkers staken de voorbije maanden en nu nog steeds een tandje bij om alle documenten terug te vinden en de beslistermijnen te kunnen halen.

De Vlaamse overheid verzekert alle betrokkenen dat het Omgevingsloket het grote aantal extra gebruikers vanaf 1 januari zal aankunnen én dat de snelinvoer, die het mogelijk maakt dat eenvoudige aanvragen vlot kunnen worden ingediend, beschikbaar zal zijn. Dankzij het uitstel van een jaar beweren de softwareleveranciers dat zij de steden en gemeenten kunnen ondersteunen met een dossierbehandelingssysteem dat voldoende ‘af’ is.

Daarom vindt de VVSG het beter om te eindigen met de huidige situatie van twee digitale loketten naast elkaar.  De Vlaamse overheid beloofde de komende maanden extra energie te stoppen in ondersteuning van gemeenten en de communicatie erover uit te breiden. Daarnaast maakt ze concreet op welke punten het Omgevingsloket in 2018 zal worden aangevuld en start een denkoefening over het Omgevingsloket op lange termijn.

Uitgesteld

De vergunning voor kleinhandel of voor vegetatiewijzigingen zou oorspronkelijk vanaf 1 januari 2018 ook volgens de omgevingsvergunningsprocedure verlopen. Doordat de goedkeuring van de zogenaamde Codextrein ruimtelijke ordening vertraging opliep, is deze datum evenwel niet meer haalbaar. In de toelichting bij het hierover ingediende amendement staat dat de integratie ‘in de nabije toekomst’ ligt.

Recent kwam de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning trouwens uitgebreid aan bod op het Platform Centrummanagement in Antwerpen. Daarnaast is er ook het decreet handhaving omgevingsvergunning, dat de handhavingsregels voor stedenbouw aanpast zodat die meer op die voor milieu lijken. Dat decreet is definitief goedgekeurd in 2014 en zou samen met de omgevingsvergunning zelf in werking treden, maar die inwerkingtreding is ook uitgesteld omwille van de vertraging van de Codextrein.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook[…]

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Meer artikels