Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wachten op vlotte invoering omgevingsvergunning

Gerelateerde onderwerpen :

Wachten op vlotte invoering omgevingsvergunning

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijft bezorgd over een goede invoering van de omgevingsvergunning. De ervaringen met het loket digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket zijn – zacht uitgedrukt – niet positief. Alle gemeentelijke medewerkers staken de voorbije maanden en nu nog steeds een tandje bij om alle documenten terug te vinden en de beslistermijnen te kunnen halen.

De Vlaamse overheid verzekert alle betrokkenen dat het Omgevingsloket het grote aantal extra gebruikers vanaf 1 januari zal aankunnen én dat de snelinvoer, die het mogelijk maakt dat eenvoudige aanvragen vlot kunnen worden ingediend, beschikbaar zal zijn. Dankzij het uitstel van een jaar beweren de softwareleveranciers dat zij de steden en gemeenten kunnen ondersteunen met een dossierbehandelingssysteem dat voldoende ‘af’ is.

Daarom vindt de VVSG het beter om te eindigen met de huidige situatie van twee digitale loketten naast elkaar.  De Vlaamse overheid beloofde de komende maanden extra energie te stoppen in ondersteuning van gemeenten en de communicatie erover uit te breiden. Daarnaast maakt ze concreet op welke punten het Omgevingsloket in 2018 zal worden aangevuld en start een denkoefening over het Omgevingsloket op lange termijn.

Uitgesteld

De vergunning voor kleinhandel of voor vegetatiewijzigingen zou oorspronkelijk vanaf 1 januari 2018 ook volgens de omgevingsvergunningsprocedure verlopen. Doordat de goedkeuring van de zogenaamde Codextrein ruimtelijke ordening vertraging opliep, is deze datum evenwel niet meer haalbaar. In de toelichting bij het hierover ingediende amendement staat dat de integratie ‘in de nabije toekomst’ ligt.

Recent kwam de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning trouwens uitgebreid aan bod op het Platform Centrummanagement in Antwerpen. Daarnaast is er ook het decreet handhaving omgevingsvergunning, dat de handhavingsregels voor stedenbouw aanpast zodat die meer op die voor milieu lijken. Dat decreet is definitief goedgekeurd in 2014 en zou samen met de omgevingsvergunning zelf in werking treden, maar die inwerkingtreding is ook uitgesteld omwille van de vertraging van de Codextrein.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels