Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Waardedaling winkelvastgoed kan nog twee jaar duren

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Waardedaling winkelvastgoed kan nog twee jaar duren

In haar jongste vooruitzicht van de wereldwijde vastgoedmarkten, stelt PGIM Real Estate dat de waardedaling van Europees winkelvastgoed nog twee jaar kan aanhouden. De Europese kantorenmarkt daarentegen zal veel sneller profiteren van het verwachte herstel van de economie. Aantrekkelijke beleggingskansen vindt de vastgoedbelegger onder meer in Amsterdam. Ook woningen en logistiek vastgoed blijven volgens PGIM Real Estate heel aantrekkelijk.
De daling van de waarde van Europees winkelvastgoed kan tot begin 2023 aanhouden als de achterblijvende markten in de EU het traject van het Verenigd Koninkrijk volgen zoals algemeen wordt verwacht. In het VK zijn de prijzen van winkelvastgoed sinds de top van de markt al met 40% gedaald en zijn er nu pas tekenen dat de bodem is bereikt. De Europese kantorenmarkt zal echter veel sneller profiteren van het verwachte herstel van de economie in de tweede helft van dit jaar, naarmate de impact van de Covid-19 pandemie in Europa wegebt. Dat valt op te maken uit het meest recente rapport van PGIM Real Estate: ‘2021 Global Outlook: A crisis brings opportunity’.
 
PGIM Real Estate is de op één na grootste vastgoedbelegger ter wereld en onderdeel van het global investment management concern van Prudential Financial, Inc. Het zwaar getroffen retailvastgoedsegment, vooral in het VK, en eersteklas kantoren zijn twee van de vier meest aantrekkelijke beleggingskansen die het onderzoeksteam van PGIM Real Estate in het outlookrapport signaleert. Daarnaast noemt het rapport woningen en logistiek vastgoed als zeer aantrekkelijk.
 
"Hoewel de gevolgen van de wereldwijde pandemie nog niet voorbij zijn, lijkt het ergste van de crisis nu achter de rug. 2021 wordt een aanzienlijk beter jaar voor de wereldeconomie en de vastgoedmarkten dan 2020. De uitrol van het vaccin zou in de tweede helft van 2021 tot een sterke economische opleving moeten leiden naarmate de wereld weer opengaat en gezinnen hun opgebouwde spaargeld uitgeven. Een snel groeitempo, zij het vanuit een lage startpositie, zal de vraag naar vastgoed ondersteunen en zo kansen creëren voor beleggers”, zegt Executive Director Greg Kane van PGIM Real Estate.
 
De waarde van Brits winkelvastgoed is sinds 2016, toen de groei van onlineverkopen begon te versnellen, met ongeveer 40% gedaald. De waardedaling versnelde zodra het aandeel van e-commerce de 16% overschreed – een niveau dat naar verwachting dit jaar in continentaal Europa zal worden bereikt. Daarentegen is de daling van de waarde van het winkelvastgoed in de EU sinds de top van de markt tot dusver beperkt gebleven tot ongeveer 15%, maar het tempo van de waardevermindering neemt nu toe.
 
Terwijl het Britse winkelvastgoed op het punt lijkt te staan de bodem te bereiken, zullen de waarderingen op het Europese vasteland naar verwachting nog ongeveer 21 maanden blijven dalen voordat de bodem wordt bereikt, tenminste als zij het Britse voorbeeld volgen.

Detailhandel

De economische omstandigheden in de detailhandel blijven moeilijk na de versnelde verschuiving naar onlineverkopen tijdens de pandemie. Hierdoor wordt het bestaande overaanbod aan winkelruimte en het risico van veroudering nog groter. Toch vertegenwoordigt de aanzienlijke waardecorrectie die in delen van de markt plaatsvindt, een kans om te investeren in een stabilisering en uiteindelijk het herstel van de sector. De waardedalingen zijn beperkt in heel Europa bij defensieve winkels voor dagelijkse boodschappen en, in het VK, bij goedkopere retailparken die beter met online-aankopen kunnen concurreren.
 
Voor beleggers met een grotere risicobereidheid lijken locaties die op korte termijn stabiele inkomsten of verhuurpotentieel bieden en die op langere termijn ondersteund worden door herontwikkelingsprojecten, aantrekkelijk te worden.
 
"Naarmate uitstaande leningen op winkelvastgoed de vervaldatum naderen, ontstaat er onrust omdat de waarderingen zich aanpassen aan een nieuw, lager evenwichtsniveau en de bestaande eigenaren en kredietverstrekkers zich genoodzaakt zien vers kapitaal aan te trekken”, vervolgt Greg Kane.

Kantorenmarkt

De Europese kantorensector heeft sinds de pandemie een moeilijk jaar achter de rug – in Londen is de bezettingsgraad van kantoorruimte vorig jaar tot 60% onder het langetermijngemiddelde gedaald. Nu is er echter ruimte voor een cyclische opleving vanaf de tweede helft van 2021 als kantoorplekken weer opengaan, gesteund door het vooruitzicht op economisch herstel en groei van de werkgelegenheid.
 
Een kleine ontwikkelingspijplijn en een beperkt aanbod van eersteklas kantoorruimte in de meeste grote steden in Europa zullen naar verwachting de groei van de huuropbrengsten stimuleren en gebouwen in centraal gelegen stedelijke gebieden worden steeds aantrekkelijker als investeringsobject op korte termijn, aldus het rapport.
 
Steden met een hoogopgeleide beroepsbevolking – waaronder Amsterdam, Parijs, München en Londen – zullen naar verwachting op termijn een sterkere groei van de werkgelegenheid laten zien, wat zich vertaalt in een vraag naar kantoorruimte, met name op centrale bedrijfslocaties waar de productiviteit profiteert van een stedelijke omgeving. Veel van deze markten zijn de recessie ook ingegaan met een zeer lage leegstand.
 
"Ons basisscenario voor de kantorenmarkt gaat uit van voortdurende negatieve groei van de huurprijzen en totale huurinkomsten in 2021, als gevolg van de zwakke vraag na een moeilijke start van het jaar en nieuwe aanscherpingen van de Covid-19 maatregelen in de meeste grote landen. Wij zien het herstel snel doorzetten in 2021, aangedreven door een verwachte opleving van de economie en hernieuwde groei van de werkgelegenheid”, zegt Greg Kane.

Winnaars

Residentieel en logistiek vastgoed zijn als winnaars uit de crisis gekomen en de vooruitzichten voor beide sectoren blijven goed dankzij de gunstige onderliggende fundamenten. In heel Europa heeft de vraag naar woningen goed standgehouden, vooral door de langetermijnontwikkeling van dalende gezinsgrootte, die de huizenprijzen opstuwt en meer gezinnen naar huurwoningen drijft.
 
Institutioneel bezit van huurwoningen is over het algemeen laag, maar volgens het rapport is er voor pensioenfondsen en verzekeraars een groeiende rol weggelegd bij het leveren van moderne, betaalbare woonruimte aan zowel jongere als oudere generaties. De defensieve kenmerken van woningen, zoals een stabiele inkomstenstroom en kapitaalgroei op lange termijn, alsook hun potentieel om de portefeuille te diversifiëren, trekken een groeiend aantal institutionele beleggers naar de sector.
 
Beleggers die een hoger rendement eisen, richten zich steeds meer op niet-traditionele woonsegmenten, met name seniorenwoningen, die tot de meest aantrekkelijke behoren omdat het aandeel van ouderen in de totale bevolking van Europa naar verwachting aanzienlijk zal groeien, ook in Nederland. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is ook zelf aan het verouderen, wat de behoefte aan kapitaal voor de ontwikkeling van moderne zorgwoningen om aan de toekomstige vraag te voldoen, nog vergroot.

Logistiek vastgoed

De opstellers van het rapport voorspellen dat de vraag naar logistiek vastgoed in de tweede helft van 2021 verder zal toenemen, gevoed door een verwacht herstel van de consumentenbestedingen. Ondanks de aanzienlijke groei in aanbod in heel Europa, inclusief een opmerkelijke toename van speculatieve ontwikkelingen, vertaalt de toegenomen vraag van gebruikers zich voorlopig in een bovengemiddelde huurgroei, die naar verwachting in 2022 zal aanhouden.
 
Het vooruitzicht voor de Europese logistiek-vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door sterke beleggingsrendementen, dankzij de aanhoudende vraag van huurders en ondanks de netto aanvangsrendementen die verder lijken te dalen vanwege het enorme aanbod van kapitaal dat zich op de sector richt.
 
"Logistiek vastgoed in Europa blijft een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid vanwege de gunstige marktomstandigheden en de versnelde verschuiving naar onlineverkopen die door de pandemie is aangewakkerd. De ontwikkelingspijplijnen passen zich aan en nog enige tijd zal er behoefte zijn aan nieuw kapitaal om voldoende aanbod te creëren om aan de groeiende vraag van huurders te voldoen”, besluit Greg Kane.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels