Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Waarborg voor investeringen in aardwarmte

Gerelateerde onderwerpen :

Waarborg voor investeringen in aardwarmte

© photlook - stock.adobe.com

De Vlaamse regering heeft de waarborgregeling voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte definitief goedgekeurd. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege namen dit initiatief omdat deze boringen duur en risicovol zijn.

De kans bestaat dat er minder warmte-energie gevonden wordt dan verwacht. “Diepe geothermie kan ertoe bijdragen om onze Europese energiedoelstellingen te halen. Als we bedrijven over de streep willen trekken om te investeren, is het belangrijk dat we hen garanties bieden”, aldus Bart Tommelein.

In Vlaanderen is vermoedelijk nog een groot potentieel voor diepe geothermie. Daarbij zoekt men naar water in diepe aardlagen dat zo heet is dat de warmte kan gebruikt worden als energiebron. We beschikken in Vlaanderen echter nog niet over een gedetailleerde kennis van de ondergrond, waardoor het risico voor bedrijven relatief groot is. Daardoor blijven investeringen uit.

Met de definitieve goedkeuring van de waarborgregeling willen Tommelein en Schauvliege daar verandering in brengen. Investeerders die ervan gebruik willen maken, dienen eerst een geologisch onderzoek, een projectplan en een begroting op te maken. Het departement Omgeving evalueert en verifieert het dossier en gaat na of het ‘verwachte vermogen’ aannemelijk is. Na de boringen wordt gecontroleerd of de doelstelling behaald werd. Als dat niet het geval is, kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling moet de aanvrager een premie betalen van 7% van het gewaarborgde bedrag. Op die manier dragen de bedrijven zelf bij aan het systeem. De waarborg bedraagt maximum 18,7 miljoen € per onderneming per investeringsproject en mag nooit meer dan 85% van de kosten bedragen die in aanmerking komen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Het gemeentebestuur van Mol heeft plannen om park De Kiosk in het gehucht Wezel op te waarderen met nieuwe beplanting. Recent genomen bodemstalen bevestigen echter de aanwezigheid van zware metalen in de grond van het park, net zoals in het[…]

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Naar een lagere milieu-impact van beton

Naar een lagere milieu-impact van beton

Aster plaatst 650.000 zonnepanelen op sociale woningen

Aster plaatst 650.000 zonnepanelen op sociale woningen

Meer artikels