Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

W&Z bereidt werken op Dender voor

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) is volop bezig met de voorbereiding van de opwaardering van de Dender tussen Dendermonde en Aalst, zoals recentelijk gevraagd werd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. In de nabije toekomst wordt deze rivier beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Er staan verschillende grote werkzaamheden op het programma waaronder de vernieuwing van de sluis en stuw in Denderbelle. Zopas werd het voorontwerp afgerond. Het onderzoek naar de milieueffecten loopt nog.

Momenteel varen tussen Dendermonde en Aalst vooral kempenaars. Dat zijn binnenvaartschepen die een lading tot 600 ton kunnen meevoeren. Door de geplande opwaardering kunnen in de toekomst schepen tot 1.350 ton in één richting op de Dender varen. Eén zo'n schip kan de lading van ongeveer 70 vrachtwagens meenemen. Door dit project wordt de binnenvaart op de Dender een beter alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Door de realisatie van dit project zullen ongetwijfeld nog meer bedrijven overstappen naar de binnenvaart. Het is trouwens op vraag van bedrijven dat minister Weyts dit project als belangrijk heeft beoordeeld en tot de realisatie heeft besloten.

Grotere sluis

Om de opwaardering te realiseren, moeten een aantal werken worden uitgevoerd. De Dender wordt verdiept en de oevers worden vervolgens aangepast, de zwaaikom in Hofstade (Aalst) wordt aangepast zodat grotere schepen er kunnen keren en er worden op een aantal locaties wachtplaatsen aangelegd waar grote schepen elkaar kunnen kruisen. In Denderbelle worden de sluis en de stuw vernieuwd.

De sluis is te klein voor schepen tot 1.350 ton. Daarom wordt een nieuwe en grotere sluis gebouwd. Daarnaast wordt de stuw vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform. Ten slotte worden een visnevengeul, een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers aangelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse