Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VVSG over nieuw Vlaams afvalstoffenplan

In het ontwerp voor het nieuwe Vlaamse afvalplan dat momenteel in openbaar onderzoek is, legt de Vlaamse overheid haar ambities en de spelregels inzake afvalbeleid vast. Voor gemeenten en afvalintercommunales vormt het plan het juridische kader waarbinnen ze de lokale afvalinzameling organiseren. Die gemeentelijke sturing bepaalt mee het huidige succes van het Vlaamse afvalbeleid.

Lokale besturen vragen nu in hun reactie op het afvalplan dat hun rol wordt erkend en versterkt. Tegelijk moet er ruimte zijn voor innovaties in de afvalinzameling. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil de gemeenten daar meer keuzevrijheid in geven. Bij de ontwikkeling van andere initiatieven vragen gemeenten garanties over inspraak, continuïteit, controleerbaarheid en de financiering van de afvalinzameling.

Tegen 2022 wil de OVAM 15% minder restafval in Vlaanderen. De gemeenten kunnen de gezinnen en de bedrijven bijstaan in de inspanningen die ze daarvoor moeten leveren. Nieuw is dat restafvaldoelstellingen in het ontwerpplan worden gekoppeld aan de socio-economische kenmerken van de gemeenten. Principieel vindt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat een goeie benadering, die de komende jaren verder verfijnd moet worden.

In dat opzicht vindt de VVSG het belangrijk dat men evolueert van een jaarlijkse rapportering op papier door de gemeenten naar een bezoek ter plekke door OVAM, zodat Vlaanderen een beter zicht krijgt op het effectieve lokale beleid. Zo kunnen goede praktijken gemakkelijker opgepikt en verspreid worden tussen de gemeenten onderling.

Net zoals het regeerakkoord kiest het ontwerpplan van de OVAM voor een afstemming van de verwerkingscapaciteit op het te verwerken afval. De Vlaamse gemeenten en intercommunales volgen dat principe, al hechten ze weinig geloof aan een opgelegde sluiting van sommige installaties. Alle bestaande installaties voldoen trouwens aan de strengste normen en leggen goede milieu- en energieprestaties voor.

Verdere investeringen daarin vergen rechtszekerheid. Flankerende maatregelen om verbetering, vernieuwing en evolutie mee mogelijk te maken, zijn wenselijk. Beter afstemmen met het Vlaamse energiebeleid lijkt voor de VVSG een dringende noodzaak. Ten slotte zijn de lokale besturen vragende partij voor een sterker beleid rond zwerfvuil, en willen ze dat hun inbreng daar meer naar waarde wordt geschat.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar