Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vuistregels voor publiek-private samenwerking

Vuistregels voor publiek-private samenwerking

Zopas verscheen de publicatie 'Vuistregels voor meerwaarde. Publiek-private samenwerking', een gezamenlijke uitgave van het Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester. Het boekje vormt de voorlopige conclusie van een gedeeld onderzoekstraject inzake publiek-private samenwerking (pps) dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent en is een aanbevelingsnota voor het brede werkveld en beleidsverantwoordelijken.

Bij het realiseren van grootschalige openbare-infrastructuurprojecten en gemeenschapsvoorzieningen opteren overheden wereldwijd steeds vaker voor vormen van publiek-private samenwerking. Ook in Vlaanderen wordt de overheid geconfronteerd met grote investeringsnoden en een beperkt budget, terwijl private marktpartijen soms een grote inventiviteit aan de dag leggen bij het inspelen op maatschappelijke evoluties. In de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019 bevestigt de huidige Vlaamse regering pps als belangrijk beleidsinstrument. Idealiter streven de private en de publieke actor in een pps-constructie daadwerkelijk naar de realisatie van een gemeenschappelijk project met niet enkel een financiële maar ook een maatschappelijke meerwaarde.

Specifieke methodologie

Het realiseren van een volwaardig partnerschap blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig. Dit veronderstelt niet alleen de ontwikkeling van een specifieke methodologie, maar ook en vooral een nieuwe denkstijl. Daarom hebben het Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een onderzoekstraject over deze materie opgezet, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Zij bundelden hun bevindingen in een reeks heldere vuistregels om in pps-constructies niet alleen tot een economische, maar ook een maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde te komen.

Vitale aandachtspunten

Een eerste stap in dit traject was de organisatie van een rondvraag bij belanghebbenden en experts, zowel lokaal als internationaal, met de bedoeling een stand van zaken op te maken inzake pps in Vlaanderen en de vitale aandachtspunten hieromtrent op te lijsten. De resultaten van deze enquête werden gebundeld in de publicatie '100 Stemmen', waarin zowel beleidsmakers als betrokkenen uit de financiële wereld, ontwikkelaars, ontwerpers en juridische experts hun ervaringen, ideeën en bekommernissen omtrent pps delen.

De publicatie vormde de aanleiding voor de organisatie van twee workshops waarin telkens een 25-tal kernspelers werden samengebracht om een aantal thema's uit de rondvraag onder de loep te nemen. De eerste workshop was gewijd aan integrale meerwaarde en (ontwerp)kwaliteit door pps, met focus op het infrastructuurproject voor de nieuwe verbindingsweg A11, die het verkeer van en naar Zeebrugge en Knokke-Heist vlotter moet laten verlopen.

Pps-projecten onder de loep

Een tweede workshop ging over de uitdaging om in pps-gebiedsontwikkelingsprojecten verweving en functievervlechting te realiseren. Hier werden drie concrete pps-projecten onder de loep genomen: het Intergenerationeel project Linkeroever (IGLO) in Antwerpen, de nieuwe wijk SLIM Turnhout en het Gentse stadsontwikkelingsproject Tondelier. De resultaten werden tijdens een colloquium in Bozar toegelicht, besproken en internationaal gekaderd en inhoudelijk begeleid door het pps-onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen (Koen Verhoest, Tom Willems, Tom Coppens) in samenwerking met Joris Voets (UGent).

De publicatie 'Vuistregels voor meerwaarde. Publiek-private samenwerking' vormt de voorlopige conclusie van dit gedeelde onderzoekstraject en een aanbevelingsnota ter attentie van alle betrokkenen. Pps wordt er (her)bevestigd als belangrijk instrument, maar verschijnt er ook als een aanbestedingsvorm die nog vele tot hiertoe onbenutte kansen biedt. De potentiële meerwaarde van pps reikt immers veel verder dan financieel management en risicobeheersing. Ze schuilt in een integraal project dat op alle fronten winsten boekt. De in het boekje opgesomde aanbevelingen zetten voluit in op die winsten en kunnen dienen als een gids met vuistregels voor een goede voorbereiding en een consequent traject.

De publicatie is gratis te downloaden via http://vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/publiek-private-samenwerking-bouwcultuur

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair