Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vrijstelling onroerende voorheffing sportinfrastructuur moet eenvoudiger

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vrijstelling onroerende voorheffing sportinfrastructuur moet eenvoudiger

© takoburito - stock.adobe.com

Sportinfrastructuren kunnen een vrijstelling krijgen op de onroerende voorheffing indien zij aan een aantal voorwaarden voldoen. De procedure om de vrijstelling te vragen, is echter omslachtig. Vlaams parlementslid Herman Wynants (N-VA) dient daarom een parlementaire conceptnota in om deze procedure te automatiseren. “Veel sportverenigingen steunen net als jeugdverenigingen op vrijwilligers. Om de administratieve last te beperken lijkt het mij aangewezen om de procedure te vereenvoudigen en te automatiseren, net zoals al het geval is bij jeugdverenigingen”, stelt Wynants.

Voorwaarden

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastrale inkomen van onroerende goederen. Voor sommige onroerende goederen wordt een vrijstelling toegekend als ze voor bepaalde, meestal sociale, doeleinden aangewend worden. Om die vrijstelling te verkrijgen moet het onroerende goed, of het deel waarvoor de vrijstelling gevraagd wordt, aan een aantal voorwaarden voldoen: de belastingplichtige mag geen winst nastreven uit het onroerende goed, de sociale functie wordt aangetoond doordat er op regelmatige basis sportactiviteiten doorgaan en de vrijstelling kan enkel verleend worden voor sportinfrastructuur van sportorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse overheid en door de sportclubs die daarbij aangesloten zijn. Aan deze voorwaarden moet voor Wynants niks veranderen.

Omslachtige procedure

“Het is nog steeds de bedoeling om een vrijstelling toe te kennen aan sportinfrastructuur die ten dienste staat van de maatschappij en die een sociale functie heeft. Dat willen we niet veranderen. We vinden evenwel dat de aanvraagprocedure te omslachtig is”, verduidelijkt Herman Wynants, hoofdindiener van de nota. “Momenteel moet je om een vrijstelling te verkrijgen elk jaar opnieuw bij de Vlaamse belastingdienst een bezwaarschrift indienen op het aanslagbiljet. Dat zou automatisch kunnen en moeten gebeuren. Daarom pleiten we ervoor om de databanken van Sport Vlaanderen te koppelen aan die van de Vlaamse belastingdienst. Voor de jeugdsector werd deze automatisering al uitgewerkt in 2016”, besluit Wynants.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

De sociale partners van de Groep van 10 vragen de overheid het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Volgens hen is het voor ons land een manier om uit de huidige crisis te geraken. De achterliggende redenering is eenvoudig: voor de[…]

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Meer artikels