Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen wordt uitgebreid

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen wordt uitgebreid

(c) Team Vlaams Bouwmeester/Tim van De Velde

Het Team Vlaams Bouwmeester lanceert een nieuwe open oproep voor acht verschillende projecten. Kandidaturen kunnen online ingediend worden tot vrijdag 21 augustus om 14 uur via vlaamsbouwmeester.be.De projecten worden gegund via een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. De eerste selecties zullen begin oktober bekendgemaakt worden. Eén van de acht projecten is de uitbreiding van vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen.

 

De gemeente Balen zoekt samen met de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam voor de gefaseerde aanpassing en uitbreiding van het gemeentelijke vrijetijdscentrum De Kruierie. De buitenruimte maakt onlosmakelijk deel uit van deze plek en moet in de toekomst een groene, functionele verblijfsruimte worden die nauw aansluit bij het interieur.
 
Balen is een landelijke maar dynamische gemeente met een rijk verenigingsleven en een brede waaier aan recreatieve mogelijkheden. Vrijetijdscentrum De Kruierie ligt in het centrum, vlakbij het station. Sinds 2009 wordt hier het vrijetijdsaanbod van de gemeente (bibliotheek, academies, podiumzaal, vergaderlokalen) gecentraliseerd, met uitzondering van sport en recreatie.
 
De Kruierie ontwikkelde de voorbije jaren een klantgerichte dienstverlening met ruime openingsuren en een laagdrempelige sfeer. Ook kleine, positieve ontmoetingen vinden in de programmatie hun plaats. Na elf jaar werking barst De Kruierie evenwel uit haar voegen en is een uitbreiding nodig.
 
De Kruierie kampt met een tekort aan atelierruimte voor de academies en aan ontmoetingsruimte, zowel voor de werking overdag als voor en na een concert of voorstelling. Tegelijkertijd moeten de uitstraling, inrichting en ruimtelijke inplanting een update krijgen om toekomstbestendig te blijven.
 
De vraaggerichte, warme aanpak moet in de infrastructuur zichtbaar worden. De hernieuwde Kruierie kiest resoluut voor een warm welkom aan één centrale balie in een gezellige verblijfsruimte, als een soort centrale marktplaats. Prioritaire doelgroepen zijn kinderen, basisscholen en gezinnen, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren.
 
Het gemeentebestuur van Balen wil van De Kruierie een ‘derde plek’ maken, een plaats waar mensen zich veilig, geïnspireerd en verbonden voelen, zonder daarvoor geld te hoeven uitgeven. Het interieur van De Kruierie moet de uitstraling krijgen van een gezellige woonkamer met verschillende hoeken en sferen die in mekaar overlopen. De buitenruimte maakt deel uit van deze derde plek en moet in de toekomst een groene, functionele verblijfsruimte worden die nauw aansluit bij het interieur.
 
Door in te spelen op de verschillende behoeftes van de bezoekers, moeten zowel het gebouw als de omgeving uitnodigen om langdurig op deze derde plek te verblijven en er op ontdekkingstocht te gaan. Bibliotheekbezoekers, gezinnen met kinderen, muzikanten, kunstenaars en al wie gezelligheid en contact zoekt, moeten zich hier thuis voelen.
 
Balen wil een stroom van zoveel mogelijk diverse bezoekers creëren doorheen het hele gebouw, dit door het uitzetten van duidelijke looplijnen. Die kunnen de bezoekers prikkelen om op ontdekking te gaan in het gebouw. Zo kunnen ze kennis kunnen maken met het volledige aanbod van de Kruierie. Het gemeentebestuur verwacht daarom ook van het ontwerpteam dat er antropologische expertise wordt aangetrokken om de keuzes te onderbouwen.
 
Deze derde plek moet zodanig worden vormgegeven dat verschillende functies door mekaar kunnen lopen en dat ruimtes anders ingevuld kunnen worden, afhankelijk van de behoefte en de activiteit van de gebruiker en van het tijdstip. Overdag is de sfeer anders dan ’s avonds. Het gebouw moet kunnen leven en flexibel aanpasbaar zijn. In de verschillende ruimtes moet aandacht uitgaan naar vier belangrijke functies: ontmoeten, inspireren, leren, en doen.
 
Hoewel de verschillende functies in mekaar overlopen, moet het geheel een duidelijk overzicht bieden, gestructureerd zijn, met verschillende ruimtes die deels afsluitbaar zijn en logisch met elkaar verbonden. In de visie van de opdrachtgever kan dit door te werken met labs.
 
Een lab is een ruimtelijk te onderscheiden plek met een duidelijke identiteit. Deze zorgt ervoor dat bezoekers weten welk gedrag er verwacht wordt. Uiteraard moet ook goed nagedacht worden over welke labs bij elkaar geplaatst worden en welke net niet. Er moet daarnaast op de ganse site, zowel binnen als buiten, aandacht zijn voor de overgang van luid naar stil.
 
Een aantal van de huidige partners, zoals de Academie voor Beeldende Kunst, Academie voor Muziek en Woord, hebben specifieke infrastructuurbehoeften. Het gemeentebestuur wil ook nieuwe partnerschappen aangaan. Zo wordt gedacht aan de integratie van een sociale bistro, uitgebaat door mensen met een beperking en aan de installatie van een antennepunt van Huis van het Kind met een consultatiebureau van Kind en Preventie.
 
Voor dit project moet tevens rekening worden gehouden met de huidige staat en de mogelijkheden van het gebouw. Een deel van de bibliotheek is gevestigd in een oude gemeenteschool uit 1911, die enkele malen werd gerenoveerd en waar in 2008 de rest van de Kruierie tegenaan werd gebouwd.
 
De oude gemeenteschool is niet meer in goede staat en vereist een fundamentele ontmanteling. De huidige functies hoeven in de Kruierie niet op hun plaats te blijven. Interne verschuivingen zijn mogelijk. Het is wel belangrijk dat de beeldwaarde van het oude schoolgebouw en het dorpsgezicht gerespecteerd worden.
 
Van de ontwerpers wordt verwacht dat zij samen met de opdrachtgever  in dialoog gaan met de belangrijkste betrokkenen en gebruikers van de Kruierie om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare toekomstvisie. Dit veronderstelt dat het ontwerpteam over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.
 
De uitdagende opdracht voor de ontwerpers zal erin bestaan in het gedeelde ruimtegebruik een evenwicht te vinden tussen verschillende functies en onderdelen, en de circulatie van bezoekers en medewerkers zo te organiseren, dat het geheel natuurlijk en gezellig blijft aanvoelen. Dit alles is te realiseren binnen het beschikbare budget en de in de projectdefinitie gestelde prioriteiten.
Het gemeentebestuur van Balen hecht ten slotte ook veel belang aan duurzaamheid. De opdrachtgever verwacht daarom van het ontwerpteam dat het ook expertise betrekt omtrent akoestiek, duurzaam en energiezuinig bouwen en het klimatiseren van de ruimte.
 
Uitbreiding vrijetijdscentrum De Kruierie
Locatie bouwplaats: Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen
Bouwheer: Gemeentebestuur Balen
Budget: 2.025.000 €, zonder btw en ereloon

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Belgische architecten mogen best wat chauvinistischer zijn'

'Belgische architecten mogen best wat chauvinistischer zijn'

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO uit de brede Belgische bouwsector. Deze week mag Pieterjan Vermoortel van architectenkantoor B2Ai antwoorden op onze vijf vragen.   Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business[…]

07/05/2021 | Architecten
Gent zoekt inzendingen voor eerste Architectuur Prijs

Gent zoekt inzendingen voor eerste Architectuur Prijs

Gent zoekt ontwerper voor innovatief stadsdepot

Gent zoekt ontwerper voor innovatief stadsdepot

Bouwvergunning voor Cartoonmuseum in Brussel

Bouwvergunning voor Cartoonmuseum in Brussel

Meer artikels