Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

UPDATE

VREG is tegen regeringscompromis digitale meters

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
VREG is tegen regeringscompromis digitale meters

De commissie Energie in het Vlaamse parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet ‘Digitale meters’ goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De bedoeling is dit decreet zo snel mogelijk te laten goedkeuren door de plenaire vergadering in het Vlaamse parlement. De onafhankelijke Vlaamse Energieregulator (VREG) is echter geen voorstander van het nieuwe artikel 49/1 waarbij het terugdraaien van de teller mogelijk blijft voor een periode van vijftien jaar. Dit artikel, dat met één van de amendementen aan het ontwerpdecreet werd toegevoegd, gaat volgens de VREG in tegen hun onafhankelijkheid en exclusieve tariefbevoegdheid. De energieregulator vraagt het bewuste artikel te schrappen omdat het kan leiden tot juridische procedures. De Vlaamse regering weigert rekening te houden met het advies.

De meerderheidspartijen in het Vlaamse parlement (N-VA, Open VLD en CD&V) beslisten dat er bij de geplande introductie van de digitale meters vanaf juli voor de eigenaars van zonnepanelen en warmtepompen een overgangsperiode komt, zodat ze vijftien jaar lang kunnen blijven werken met terugdraaiende tellers. De uitrol van de digitale energiemeters is volgens de VREG positief omdat ze cruciaal zijn voor de energietransitie. Door het inzicht dat de digitale meter  geeft in het energieverbruik kan slimmer worden omgesprongen met aardgas en elektriciteit: minder energie verbruiken, verbruiken wanneer elektriciteit het goedkoopst is en de elektriciteitsproductie van zonnepanelen zelf gebruiken. Zo kan de gebruiker besparen op de energiefactuur.  

Maar de VREG staat niet achter het compensatiemechanisme. “Met het systeem van de terugdraaiende teller worden eigenaars van zonnepanelen onvoldoende aangemoedigd om efficiënt met het net en hun energieverbruik om te gaan. Bovendien blijkt uit resultaten van onze simulator dat ‘efficiënte prosumenten’ juist een voordeel kunnen doen met een digitale meter ‘die niet terugdraait’. Dit is in het algemeen belang, want een efficiënter gebruik van het net leidt tot een lagere factuur voor iedereen”, aldus de Vlaamse energieregulator.

Het politieke akkoord is volgens de VREG niet houdbaar omdat het Vlaamse parlement zijn bevoegdheden overschrijdt. Volgens de Europese elektriciteitsrichtlijn is het bovendien de taak van de regulator om de distributietarieven vast te leggen en te bepalen volgens welke methode de nettarieven berekend worden. De VREG stelt dat Vlaanderen met dit decreet de deur opent voor juridische procedures. Iedere Vlaming die zich benadeeld of gediscrimineerd voelt kan de maatregel straks aanvechten.

De meerderheidspartijen willen het herziene energiedecreet zonder aanpassingen zo snel mogelijk laten goedkeuren door het Vlaamse parlement. Dat gebeurt in principe volgende week al, waardoor de eerste digitale meters reeds in juli kunnen geïnstalleerd worden. Volgens Vlaams minister van Energie Lydia Peeters hoeven eigenaars van zonnepanelen zich geen zorgen te maken.Maar als de energieregulator het spel hard wil spelen kan hij de zaak nog voorleggen aan het Grondwettelijk Hof. Zelfs al doet de VREG dat niet, is het voldoende dat één ontevreden Vlaming of belangengroep juridische stappen onderneemt om het decreet voor maanden te vertragen en, indien het Grondwettelijk Hof de regering van de klager volgt, te vernietigen.

Dat zou niet alleen een blamage voor de Vlaamse regering betekenen, maar vooral de onzekerheid voor talrijke Vlamingen die in het verleden zonnepanelen installeerden, nog een hele tijd laten voortduren. Volgens de Organisatie voor Duurzame Energie-Vlaanderen kan door het negatieve advies van de VREG het vertrouwen in zonnepanelen zelfs weer afbrokkelen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Vanaf 2021 mag een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden als er een aardgasnet in de straat ligt. De Vlaamse regering voerde vorig jaar al een verbod in op de verkoop van stookolieketels. Na protest van brandstofhandelaars en[…]

18/10/2019 | DuurzaamheidEnergie
Belgisch Solar Team wordt wereldkampioen

Belgisch Solar Team wordt wereldkampioen

Gedaan met groenestroomcertificaten in 2025

Gedaan met groenestroomcertificaten in 2025

Haven Oostende koopt aandelen REBO

Haven Oostende koopt aandelen REBO

Meer artikels