Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vraag voor verlaging btw-tarief op bouwwerken in welzijnssector


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams Welzijnsverbond en de Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM) vragen in een gezamenlijke brief aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een verlaging van het btw-tarief op bouwwerken in de welzijnssector van 21% naar 6%. Dezelfde tariefverlaging geldt al voor schoolgebouwen.
 

Voorzieningen in de welzijnssector die een gebouw oprichten, komen vandaag in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% als zij residentiële (dag- én nacht) opvang  aanbieden. Voorzieningen met uitsluitend dagopvang kunnen enkel bouwen aan een btw-tarief van 21%.
In het kader van de taxshift en de begroting 2016 besliste de federale regering eerder om de btw voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016 te verlagen van 21% naar 6%. Door deze aanpassing van het btw-tarief voor één sector heeft de overheid het bepalende criterium voor de verlaging van het btw-tarief, namelijk de residentiële kenmerken van een organisatie, verlaten.
De noden inzake infrastructuur zijn ook in de welzijnssector zeer groot. Een lagere btw betekent een lagere kostprijs, waardoor het eigen aandeel in de bouwkosten en de druk op de werkingsmiddelen kan afnemen. Initiatiefnemers zullen daardoor sneller projecten kunnen starten, wat ook de bouwsector ten goede zal komen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

De sociale partners van de Groep van 10 vragen de overheid het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Volgens hen is het voor ons land een manier om uit de huidige crisis te geraken. De achterliggende redenering is eenvoudig: voor de[…]

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Meer artikels