Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vraag voor verlaging btw-tarief op bouwwerken in welzijnssector


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams Welzijnsverbond en de Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM) vragen in een gezamenlijke brief aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een verlaging van het btw-tarief op bouwwerken in de welzijnssector van 21% naar 6%. Dezelfde tariefverlaging geldt al voor schoolgebouwen.
 

Voorzieningen in de welzijnssector die een gebouw oprichten, komen vandaag in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% als zij residentiële (dag- én nacht) opvang  aanbieden. Voorzieningen met uitsluitend dagopvang kunnen enkel bouwen aan een btw-tarief van 21%.
In het kader van de taxshift en de begroting 2016 besliste de federale regering eerder om de btw voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016 te verlagen van 21% naar 6%. Door deze aanpassing van het btw-tarief voor één sector heeft de overheid het bepalende criterium voor de verlaging van het btw-tarief, namelijk de residentiële kenmerken van een organisatie, verlaten.
De noden inzake infrastructuur zijn ook in de welzijnssector zeer groot. Een lagere btw betekent een lagere kostprijs, waardoor het eigen aandeel in de bouwkosten en de druk op de werkingsmiddelen kan afnemen. Initiatiefnemers zullen daardoor sneller projecten kunnen starten, wat ook de bouwsector ten goede zal komen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TINC investeert in Nederlands windpark

TINC investeert in Nederlands windpark

Het Belgische beursgenoteerde infrastructuurfonds TINC neemt een meerderheidsbelang in het windpark Kroningswind (goed voor ongeveer 80 MW) op het Nederlandse eiland Goeree-Overflakkee in het zuidwesten van de provincie Zuid-Holland. De[…]

Helft Vlamingen krijgen financieel duwtje bij aanschaf woning

Helft Vlamingen krijgen financieel duwtje bij aanschaf woning

De Wever wil woonbonus schrappen

De Wever wil woonbonus schrappen

Renovatiedoelstelling 2050 heeft 162 miljard nodig

Renovatiedoelstelling 2050 heeft 162 miljard nodig

Meer artikels