Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Votquenne Foundations werkt volop aan horizontale en verticale integratie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Votquenne Foundations werkt volop aan horizontale en verticale integratie

“Onze steeds grotere naambekendheid en onze aanpak werpen hun vruchten af. Bovendien werken we steeds klant- en oplossingsgericht”, verklaart ir. Bart Cloet, gedelegeerd bestuurder van Votquenne Foundations.

Tienjarig bestaan luidt een keerpunt in

Een verdere horizontale en verticale integratie vormen de huidige objectieven van Votquenne Foundations, dat zopas het tweede decennium van zijn bestaan is ingegaan.

“Onze tiende verjaardag vormt duidelijk een keerpunt, want we beleven een exponentiële groei en maken als onderneming een quantumsprong. De keuzes die we in het verleden gemaakt hebben, beginnen dus duidelijk te renderen en worden ondersteund door de juiste mentaliteit. In de toekomst willen we even flexibel blijven; daarom kiezen we ervoor om onze kantoren te huren”, verklaren ir. Bart Cloet en Michelle Vanhove, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en personeelsverantwoordelijke van Votquenne Foundations.


Een voorbeeld van horizontale integratie is de overname van de firma Vyncke bemalingstechnieken.

Op 24 juni 2016 verhuisde Votquenne Foundations nog van Dadizele naar het President Kennedypark in Kortrijk om over meer ruimte te beschikken. “Onze kantoren in Dadizele waren immers te klein geworden en stonden een verdere groei in de weg. Bovendien is Kortrijk een ideale uitvalsbasis voor onze activiteiten richting Brussel en de kust en houden we tegelijk rekening met de woonplaats van onze bedienden. Onze nieuwe locatie beslaat een kantooroppervlakte van 450 m² op een terrein van 2.000 m² inclusief een hangar van 500 m² voor ons materiaal en materieel. We huren alles omdat we ervan uitgaan dat dit ook weer een tussenstap is in onze evolutie en dat onze nieuwe vestiging op termijn opnieuw te klein zal blijken. De overname van Vyncke bemalingstechnieken heeft ook de doorslag gegeven om een bijkomend depot in Gullegem te huren dat als uitvalsbasis voor beide firma’s kan dienen”, verklaren Michelle Vanhove en Bart Cloet.

In de Kortrijkse kantoren van Votquenne Foundations werken elf bedienden. De 21 arbeiders in vaste loondienst en drie interimkrachten daarentegen hebben geen vaste opstapplaats - ze communiceren vanop de bouwplaats telefonisch met het kantoor en via de werfleiding. De machines worden van bouwwerf naar bouwwerf vervoerd. Vyncke stelt twaalf plaatselijke arbeiders tewerk, voor wie het depot in Gullegem ’s morgens het vertrekpunt en ’s avonds het eindpunt vormt.

Votquenne Foundations, hier op het project Edgar Tinel Bouw in Mechelen, is de enige onafhankelijke speler in België met de grootste Liebherr-funderingsmachine (LRB 355).
 

Votquenne Foundations noteerde in 2015 met 18 arbeiders en acht bedienden een omzet van 9 miljoen €, die in 2016 al toegenomen was tot 12,35 miljoen € en naar verwachting zal doorstijgen naar meer dan 15 miljoen € in 2017. Deze exponentiële groei is volgens het bedrijf te danken aan de dynamiek van zijn jeugdige werknemers - de gemiddelde leeftijd bedraagt 34 jaar - en aan het feit dat Bart Cloet als rasondernemer onafgebroken op zoek is naar nieuwe projecten.

“Onze steeds grotere naambekendheid en aanpak werpen hun vruchten af, waardoor we steeds beter in de markt liggen en steeds meer gevraagd worden voor complexe funderingen. Bovendien werken we klant- en oplossingsgericht. De kwaliteit van ons werk en onze flexibiliteit en klantgerichtheid vormen drie belangrijke troeven. We investeren tevens fors in ons machinepark en communiceren onze firmanaam consequent op onze werfdoeken, machines en camionetten. Studiebureaus en architecten raden ons dan ook steeds meer aan voor de uitvoering van projecten en we zitten ook samen met een vijftal nieuwe aannemers voor een samenwerking op lange termijn. We trachten bovendien zoveel mogelijk in bouwteam te werken, waarbij we volop meedenken bij de uitvoering van deze projecten, en hebben ons ingenieursbestand uitgebreid”, meldt ir. Bart Cloet, tevens ondervoorzitter van ABEF (Association Belge des Entrepreneurs de Fondation, de Belgische beroepsvereniging van aannemers van diepfunderingstechnieken in de cluster Complementaire Bedrijven bij de Confederatie Bouw).

Onafhankelijke aannemer

Daarnaast kan Votquenne Foundations mee profiteren van het economische herstel, dat zich vertaalt in een toename van de opdrachten in de bouw. Tevens is het gespecialiseerd in een zeer specifieke marktniche: “We investeren ook in een aantal zware boormachines en voelen eveneens een toenemende vraag naar vooral funderingen voor windmolens. Onze opdrachtgevers willen daarenboven steeds dieper en zwaarder funderen met grotere belastingen voor grotere constructies. Men gaat ook boren in betere gronden waardoor zwaardere machines vereist zijn. We zijn bovendien nog steeds een onafhankelijke aannemer die een eigen koers blijft varen en niet gebonden is aan andere aannemers, een positie die steeds zeldzamer wordt. Tot slot zal de aangekondigde betonstop inbreiding aanmoedigen, wat specifieke werkzaamheden met vaak ook kleinere machines vraagt die ook in ons gamma zitten. We zijn er ook van overtuigd dat de nieuwe normeringen voor gebouwen ervoor zullen zorgen dat de kostprijs van renovatie dermate hoog zal worden dat de keuze voor vernieuwbouw alleen maar aan belang kan winnen”, aldus Bart Cloet.

Integratie als toekomststrategie

Votquenne Foundations zet vandaag in op zowel horizontale als verticale integratie. “Een voorbeeld van horizontale integratie is onze overname van de firma Vyncke. We hebben bemalingstechnieken aan ons pakket toegevoegd, want bemaling interfereert sterk met beschoeiingstechnieken. Beide zijn afhankelijk van elkaar en zijn conceptueel en in uitvoering met elkaar verbonden. We willen conceptueel sterker staan en door beide zaken te combineren de uitvoeringskost verlagen voor de klant. Door beide disciplines naast elkaar te laten bestaan is in het verleden trouwens al vaak schade ontstaan. Een ander resultaat van ons streven naar horizontale integratie is de uitbreiding met het zopas opgerichte sondeerbedrijf Revyson, dat moet leiden tot een beter concept van bemalings-, funderings- en beschoeiingstechnieken. We willen immers onze eigen sonderingen en boringen uitvoeren en actief zoeken naar specifieke grondlagen. Behalve sonderingen willen we ook boringen (grondboringen of onderkenningsboringen) en quality control uitvoeren door middel van trillingsmetingen bij heiwerken of sonarproeven op palen. Een uitbreiding met het ontwikkelen en uitvoeren van ontmijningsopsporingen behoort tot de mogelijkheden. Voor onze sonderingen en boringen zullen we één voltijdse medewerker inzetten. Met deze bvba willen we ook grondonderzoek uitvoeren voor externe studiebureaus en architecten”, deelt ir. Bart Cloet mee.

Onder de verticale integratie vallen de oprichting van het transportbedrijf bvba VQ Logistics, een investering van bijna 500.000 €,  en de aanschaf van betonpompen e.d. om nog flexibeler te kunnen opereren. “Voor dit transportbedrijf hebben we twee vrachtwagens (Volvo’s) gekocht, een kraanvrachtwagen en een dieplader, die we op Matexpo presenteren. We zullen tevens voor deze onderneming, die vooral intern voor ons werkt zodat we flexibeler kunnen inspelen op verplichtingen inzake de kilometerheffing en de transportwetgeving voor machines, twee voltijdse chauffeurs in dienst nemen. Ook de aanschaf van stationaire betonpompen en een pompvrachtwagen moeten de verticale integratie nog versterken. We hebben ook opnieuw een nieuwe funderingsmachine (Liebherr) gekocht, die eveneens op Matexpo wordt voorgesteld bij de verkoper van dit materieel”, kondigt de gedelegeerd bestuurder van Votquenne Foundations aan.

LRB

“We zijn de enige onafhankelijke speler in België met de grootste Liebherr-funderingsmachine (LRB 355). Ze draait bij ons sinds november vorig jaar en dient om dieper te kunnen boren, zwaarder boorwerk uit te voeren en secanspalen met grotere diameters of funderingspalen met een grote paallengte te plaatsen. De LRB 355 beschikt over een veel grotere capaciteit dan een klassieke funderingsmachine: dankzij haar stevige draaikoppel van 450 kNm en haar pull-down trekkracht van 100 ton kan de boorkast zeer uitdagende projecten aan. De makelaar heeft een lengte van 27 m, waardoor deze machine door harde zandlagen tot in diepere en draagkrachtige lagen kan boren. Ze boort overigens niet alleen enorme funderingspalen tot in de diepste lagen, maar kan ook damwanden heien. We hebben reeds een vijftal projecten met deze Liebherr uitgevoerd. Bij één  van deze projecten werd een 9,6 m diepe bouwput aan de Nieuwpoortse Zeedijk beschoeid met een secanspalenwand voor de bouw van een ondergrondse parking voor het woonproject Infini Nieuwpoort. De secanspalen, die fungeren als fundering voor een appartementencomplex, hebben een diepte van 14 m en een diameter van 530 mm. Bij een ander order werden 172 grondverdringende schroefpalen met een draagkracht van 170 ton en een buitendiameter tot 76 cm als fundering 20 m diep in de kleiachtige ondergrond geboord voor een nieuwe kantoortoren van softwareproducent Skyline Communications in Izegem. Met de laatste aanschaf, een kleinere Liebherr, het nieuwe type LRB 18, wensen we ons te specialiseren in het plaatsen van HSP (High Speed Piles of hogesnelheidspalen) en vibropalen voor vloeren”, verklaart ir. Bart Cloet.

Rebranding

De exponentiële naambekendheid van Votquenne Foundations gaat gepaard met een rebranding van het bedrijf. “Die communiceren we via publicaties, aanplakkingen op onze bouwwerven en reportages op Focus en WTV. Hiertoe gaan we de logo’s en uitstraling uniformiseren en duidelijk maken dat we één geheel vormen waarbij onze ondernemingen elkaar versterken en verbonden zijn met elkaar. In dit kader blijft ieder bedrijf wel zijn specificiteit behouden en nog uitbreiden”, poneren Michelle Vanhove en Bart Cloet.

Ze zien het als een uitdaging om alles personeels- en bedrijfsmatig naadloos in te passen en op een heldere wijze aan de buitenwereld te presenteren. Zo behoren de werknemers van het transportbedrijf tot een ander paritair comité en moet Votquenne Foundations hun statuut vlot kunnen combineren met dat van hun werknemers in de bouw. Daarenboven is hun onderneming wel actief in een kleine wereld, maar duiken hier en daar toch nieuwe spelers in funderingstechnieken op. “Het gaat vooral om grond- en wegenwerkers, die op die manier eveneens streven naar een soort integratie want ze hebben ook funderings- en beschoeiingstechnieken nodig. Eigenlijk vormt deze evolutie voor ons wel een bedreiging, ja. In geen enkel ander land zijn trouwens zoveel funderingsmachines (t.o.v. het aantal inwoners) operationeel als in België. Met ons studiebureau en door onze horizontale integratie spelen we in op die trend. We willen ons meer toeleggen op studie en ontwerp door de uitbouw van onze studiedienst, waarvoor we dit jaar nog twee burgerlijke ingenieurs hebben aangenomen”, signaleren de gedelegeerd bestuurder en personeelsverantwoordelijke van Votquenne Foundations.

Hun bediendenbestand staat vandaag ongeveer op punt, maar de uitdaging blijft om nog zes arbeiders te vinden. Votquenne Foundations is overigens steeds op zoek naar gemotiveerde en geschikte arbeidskrachten en naar nieuwe instroomkanalen (stages, jobstudenten, aanwervingsbonus). “Een aantal ondersteunende werkzaamheden zoals laswerk blijven we uitbesteden omwille van de specialisatie, zodat we ons met ons eigen personeel op onze kerntaken kunnen blijven focussen. We hebben tot nu toe ook nog niet met gedetacheerde arbeiders hoeven te werken. We blijven immers geloven in lokaal personeel en beschouwen het als een uitdaging om met hen te blijven werken, ook om veiligheidsredenen. Door een groepsgevoel te creëren, creatief te blijven groeien en onze jonge medewerkers uitdagingen te blijven bieden, slagen we erin om ons personeel voor lange tijd aan ons te binden. Daarnaast werken we uitstekend samen met ons zusterbedrijf Votquenne in Trazegnies (Charleroi), gespecialiseerd in manuele tunnelgraafwerken, waar ons depot gebruikt wordt als uitvalsbasis voor Wallonië en langdurige stockage van materiaal en materieel. Tot slot blijven we betrokken bij maatschappelijke projecten. Zo zijn we hoofdsponsor van de nationale campagne in de strijd tegen borstkanker Think-Pink”, stippen Michelle Vanhove en Bart Cloet nog aan.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Investeren middels isoleren

Publireportage

Investeren middels isoleren

Een geïsoleerd huis is fijn om in te wonen. Het is energiezuinig en comfortabel. Daarnaast is het ook nog eens voordelig want je bespaart veel geld. Kies voor isolatie en het levert je een hoger rendement op. Vind je het lastig waar je moet[…]

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Publireportage

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

Publireportage

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Publireportage

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Meer artikels