Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Votquenne Foundations draagt bij tot een duurzame maatschappij

Gerelateerde onderwerpen :

,
Votquenne Foundations draagt bij tot een duurzame maatschappij

Kantorenproject in Mons. (c) Votquenne Foundations

Duurzaam ondernemen is meer dan een modewoord voor Votquenne Foundations. De Kortrijkse specialist in funderingen en beschoeiingswerken speelt daarin een rol door mee te werken aan de energie- en mobiliteitstransitie in ons land. Met een rugzak vol kennis en ervaring en een breed aanbod aan technieken heeft de onderneming voor elke opdracht de juiste oplossing.
Votquenne Foundations ging eind 2019 samen met Lameire uit Eeklo op in 2Fund. De groep bestaat voorts uit Exceptra, VQ Logistics, A.Vyncke en Revyson en heeft Votquenne sa als zusterbedrijf zodat er een complete verticale integratie is van alle aspecten in het funderingsproces. Nu de integratie volop in uitvoering is, kijken gedelegeerd bestuurders ir. Bart Cloet en Yves Lameire en hun ploegen vooruit. De groep wil verder groeien in zijn aanbod van funderingstechnieken en alle aanverwanten. Maar daarnaast kijken ze ook naar het grotere plaatje. Naar de rol die ze kunnen spelen in het duurzaamheidsverhaal.
 
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet langer weg te denken in onze maatschappij en is ook steeds vaker een gespreksonderwerp op de bouwwerven. Met Votquenne Foundations willen we als kennis-hub ons steentje bijdragen om de ecologische voetafdruk van projecten en processen zo klein mogelijk te houden, in het belang van onze opdrachtgevers, onszelf en de hele maatschappij. Dat doen we o.m. door mee te werken bij de aanleg van fietsostrades en geluidsmuren voor de mobiliteitstransitie en bij de realisatie van windparken voor de energietransitie. Als wij als kennispartner vroeg genoeg betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering kunnen wij als specialist in funderingen en beschoeiingen vaak oplossingen aanbrengen die beter, veiliger en duurzamer zijn en die dan meestal ook nog steeds in het budget passen. Voor elke opdracht proberen we te beantwoorden aan de noden en eisen van de klant zonder in te boeten aan kwaliteit en veiligheid. En als we op problemen stuiten, soms letterlijk - in de ondergrond, bieden we meteen ook de oplossing aan”, zegt ir. Bart Cloet van Votquenne Foundations en 2Fund. Hij grasduint door enkele recente projecten die het duurzame en verantwoorde ondernemen illustreren.
 
Aan de Zuid-Australiëlaan in Lier is Viabuild bezig met de bouw van een fietsersbrug. “Hier werden initieel schuine funderingspalen voorzien vlak langs het spoor. Omdat de boorstelling boven de sporen zou komen zou alle treinverkeer moeten stilgelegd moeten worden tijdens het boren van de palen. Om dit te vermijden hebben wij een concept uitgewerkt met verticale palen met een grotere diameter, om de schuinstand te compenseren. Zo kon het stilleggen van het treinverkeer sterk gereduceerd worden. We konden de palen overdag uitvoeren met enkel een wachter die opdracht gaf om de werken te staken bij elke passage van een trein. Dat droeg ook bij tot een veiliger uitvoering. En laat ook dat een aspect zijn dat we hoog in het vaandel voeren.”
 
In Deinze had aannemer Persyn in de offertefase voor de bouw van een fietsersbrug van fietssnelweg F7 aan de Volhardingslaan aanvankelijk heel lange palen voorzien. Die zouden heel dicht bij het bestaande spoor moeten uitgevoerd worden en ook nog eens over een drukke toegangsweg. Nog een bijkomende moeilijkheid was dat dit moest uitgevoerd worden op zowat 3 meter boven het straatniveau. “Omdat deze werken een grote impact zouden hebben op zowel de veiligheid, de omgeving en het treinverkeer hebben wij een variante uitgewerkt. Onze oplossing gaat uit van meer palen, die per paal minder belast worden. Hierdoor kunnen we met een compactere machine werken, wat de impact op de omgeving en het treinverkeer sterk reduceert. Bovendien zullen de palen worden uitgevoerd vanop straatniveau om ze te laten uitsteken tot de gewenste hoogte. Dit zorgt in heel wat aspecten voor een veiligere werkomgeving.”

Geluidsmuren

Voorts blijft Votquenne Foundations heel actief in het plaatsen van geluidsmuren. “We zijn al op heel wat snelwegen in België actief met het plaatsen van stalen profielen voor verschillende types geluidsmuren. Momenteel werken we bv. voor de THV Civiel Linkeroever aan geluidsmuren voor de Antwerpse Oosterweelverbinding.”

Energietransitie

Ook inzake de energietransitie legt Votquenne Foundations de basis voor de toekomst met enkele knappe referentieprojecten. “Hernieuwbare energie is de sleutel op de toekomst. De jongste jaren worden steeds meer windmolens gebouwd, ook op het vasteland. Daarvoor zetten wij graag onze zwaarste machines in. In Zoersel bouwen we bv. samen met Colas Noord aan twee windturbines. Per turbine worden daar 32 verbuisde boorpalen met een diameter van 630 geboord. Zodra alles operationeel is, zal dit park voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. Windparken kennen vaak een lang voortraject, maar zodra er groen licht is, is de uitvoeringstermijn doorgaans bijzonder kort. O.m. omdat wij een eigen studiebureau hebben, lukt dat vlot.”

Waalse projectmarkt

Votquenne Foundations speelt niet enkel in op de grote maatschappelijke duurzaamheidsuitdagingen. Ook op lokaal niveau houdt de onderneming de vinger aan de pols inzake trends en kansen. De bouwshift (betonstop) zorgt bv. voor steeds complexere inbreidingsprojecten, op almaar beperktere oppervlakken en met steeds hogere verwachtingen. Dat laatste mag je ook letterlijk nemen, want hoogbouw wordt steeds vaker de norm.
 
“De viruscrisis heeft daarnaast geleid tot een opvallende stijging van de vraag naar residentieel vastgoed. Behalve voor de appartementen aan onze kust was er in Wallonië een flink grotere interesse voor tweede verblijven en alles wat daarbij komt kijken. Dankzij onze jarenlange aanwezigheid op de Waalse markt beheersen wij alle specifieke bijzonderheden van de ondergrond in de zuidelijke regio’s, die geologisch veel complexer zijn dan in Vlaanderen. Het afstemmen van de juiste technieken op de lokale geografische situatie is daar van essentieel belang. Net als de correcte uitvoering. Daarvoor kunnen we rekenen op ons zusterbedrijf Votquenne sa, gespecialiseerd in onderschoeiing, beschoeide sleuven en galerijen. Dat bedrijf uit Trazegnies kan bogen op decennialange ervaring in Wallonië”, gaat ir. Bart Cloet verder.
 
De lijst van complexe 2Fund-projecten in het zuiden van het land is dan ook lang en misschien nog meer dan in Vlaanderen kan de groep bedrijven daar zijn kennis en ervaring etaleren. “Voor de uitbreiding van het Casino van Namen hebben we met Votquenne Foundations en Lameire in opdracht van aannemer Duchêne liefst 115 grondverdringende schroefpalen geboord. Daarnaast werden in het bestaande casinogebouw een aantal metalen palen geboord met lage trillingen. In Bergen boorden we voor de realisatie van een kantorencomplex 250 lopende meter secanspalenwand met diameter 630/550, wat overeenstemt met zowat 6.000 lopende meter paal.
 
In het centrum van Luik werkten we mee aan de herbestemming van het Îlot de la Madeleine in het Quartier GD Leopold. Behalve de rotsachtige ondergrond was er nog de uitdaging dat er tijdens de werken niet geraakt mocht worden aan de historische gevels, terwijl er weinig manoeuvreerruimte was. Daarom werkten we met een compacte machine die 80 verbuisde boorpalen en 45 geheide kokerpalen realiseerde. Om de draagcapaciteit te controleren voerde zusterbedrijf Revyson met een eigen machine een grondtest uit. Dat kan snel en geeft nog meer zekerheid dan een klassiek sonderingsrapport”, besluit ir. Bart Cloet.

Groei

Het machinepark van Votquenne Foundations werd zopas nog uitgebreid met een LRB 355.1 van Liebherr. Met deze nieuwe machine voor zwaar boorwerk kan het bedrijf uit Kortrijk o.m. Kelly-palen (boorpalen met een grote diameter) uitvoeren. Votquenne Foundations kocht in 2017 één van de eerste LRB 355-machines van de Benelux. Een andere nieuwe machine is een Comacchio MC12 met een hogedrukpomp (750 bar) voor jet grouting.
 
Om de groei van Votquenne Foundations en Lameire bij te benen, zijn de ondernemingen van 2Fund nog op zoek naar een calculator, projectleider en werfleider.
Bouwen van geluidsmuren.
Windmolenproject in Zoersel.
Herbestemming Ilot de la Madeleine.
Uitbreiding van het Casino van Namen.
Fietsostrade in Lier.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Houben 'komt van de grond'

Houben 'komt van de grond'

Tijdens de coronacrisis zijn de bouwwerven bij het Hasseltse bouwbedrijf Houben nooit stilgevallen. Vandaag zit het orderboekje weer op het niveau van weleer. Dit najaar worden nog een tiental nieuwe bouwprojecten gestart. Maar intussen[…]

"Innovaties in digitalisatie, robotisering en ergonomie verhogen productiviteit"

"Innovaties in digitalisatie, robotisering en ergonomie verhogen productiviteit"

Renson Outdoor start productie in nieuwe fabriek

Renson Outdoor start productie in nieuwe fabriek

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

Meer artikels