Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vormingsdag omgevingsvergunning

Gerelateerde onderwerpen :

Het Vlaamse parlement keurde het decreet goed dat stedenbouwkundige vergunningen en meldingen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen en -meldingen laat versmelten tot één enkele 'omgevingsvergunning'. De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het Departement Leefmilieu, Energie en Natuur organiseert op donderdag 5 februari van 9.30 u. tot 12.30 u. in samenwerking met Studipolis een vormingsdag over de handhaving van omgevingsvergunningen. Die heeft plaats in het Consciencegebouw - Hadewychauditorium, Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel.

Tijdens deze dag wordt op een praktische manier gekeken naar deze nieuwe regelgeving. De ontwikkeling van deze nieuwe regelgeving, verschuivingen binnen de bevoegdheden, doorlichting van de milieuhygiëneregelgeving, bouwmisdrijven (in het strafrecht), sancties en omgevingsvergunningen, ' worden onder de loep genomen. Sprekers zijn Sarah Bogaerts (departement Ruimte Vlaanderen), Martine Blondeel (Hoofdbestuur Milieu-inspectie), Paul Vansant (Agentschap Inspectie RWO / postdoctoraal medewerker vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht UGent) en Sigrid Raedschelders (AMMC).

Handhaving vormt het sluitstuk van een goed beleid. De geloofwaardigheid van het ruimtelijke en milieubeleid, alsook het bekomen van effectieve resultaten, hangt dan ook af van de mate waarin en de manier waarop de wetgeving wordt gehandhaafd. Een goede handhaving zorgt er ook voor dat alle economische actoren met gelijke wapens strijden. De handhavingsbepalingen zijn thans sectoraal geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ' wat de ruimtelijkeordeningsaspecten betreft ', en in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) ' wat de milieuaspecten betreft.

De prijs van deze praktijkvorming (slotdrink en broodjeslunch inbegrepen) bedraagt 133,10 ', btw inbegrepen, voor ambtenaren van deVlaamse overheid, lokale besturen en politie of 199,65 ', btw inbegrepen, voor advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en consultants. Inschrijven kan via studipolis@diekeure.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

Meer artikels