Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorwaardelijke omgevingsvergunning voor Broeklin

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Voorwaardelijke omgevingsvergunning voor Broeklin

(c) Broeklin

De Vlaamse regering heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd voor het reconversieproject en de werkwinkelwijk Broeklin in Machelen. Het gaat om een investering van ongeveer 500 miljoen € waarbij 3.200 jobs zouden gecreëerd worden.
Broeklin is het project dat in de plaats komt van Uplace, dat jarenlang kreeg af te rekenen met verzet en protesten en uiteindelijk werd afgevoerd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Uplace-project werd vernietigd en omgevormd tot een minder grootschalig concept.
 
Zo werd het aantal aangevraagde parkeerplaatsen van bijna 6.000 teruggedrongen naar 4.500, en werd het aantal fietsstallingen verhoogd van 1.440 naar bijna 3.000. Broeklin is tot stand gekomen na de opmaak van een brownfieldconvenant en een intensief participatietraject met alle belanghebbenden in de regio, 23 jaar na het vertrek van Renault kan de stilstand in het reconversiegebied Vilvoorde-Macelen eindelijk worden doorbroken.
 
Het project wil een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie en geeft een speciale plaats aan ‘maakwinkels’. Deze bieden een ervaring aan (educatief of via de productie) die betrekking heeft op hoe het product gemaakt wordt.
 
Daarnaast wordt een groot parkgebied van 25.000 m² aangelegd vlakbij de ring rond Brussel. Het project steunt op een breed draagvlak. Zo staan onder meer Unizo, Voka en Bond Beter Leefmilieu achter het concept.
 
De steden Leuven en Vilvoorde blijven zich echter verzetten tegen de komst van Broeklin. Vilvoorde vreest vooral een te grote verkeersdrukte in de omgeving. Leuven vindt dat er teveel winkels worden gepland terwijl het eigen stadscentrum nu al kampt met leegstand.
 
Op basis van alle verkregen reacties heeft de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie een (voorwaardelijk) gunstig advies verleend. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir koppelen echter enkele strikte voorwaarden aan de omgevingsvergunning.
 
Vooral op het vlak van mobiliteit legt Vlaanderen randvoorwaarden op. Zo moet Broeklin vanaf de eerste ingebruikname van één van de gebouwen tijdens de openingsuren van het project een shuttledienst voorzien tussen het station van Vilvoorde en de Broeklinsite met een gemiddelde frequentie van één shuttlebus om de 7,5 minuten en een capaciteit van minstens 360 reizigers per spitsuur.
 
Ook moet er een jaarlijks actieplan komen waarbij sensibilisering rond de modal shift een grote rol moet spelen. Verder moet er werk gemaakt worden van een bedrijfsvervoersplan, een evenementenvervoersplan en een thuisbezorgingsplan. 
 
Belangrijk is dat er ook een monitoringprogramma voor de mobiliteit komt, waarbij ook de luchtkwaliteit gemonitord wordt na een nulmeting. Indien uit de luchtkwaliteitsmonitoring blijkt dat de jaargrenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) overschreden wordt en het project bijdraagt aan deze overschrijding van de norm, moet het aantal parkeerplaatsen sterk verminderen van 4.500 naar 3.480 plaatsen.
 
De totale netto handelsoppervlakte van Broeklin bedraagt maximum 44.355 m² en daarbinnen mogen enkel maakwinkels zich vestigen. Dit kunnen maakwinkels zijn met effectieve productie binnen de winkel of op de site, maar ook educatieve maakwinkels.
Om ervoor te zorgen dat er complementariteit is met de handelskernen van de naburige steden en gemeenten, wordt opgelegd dat minstens 60% van de netto-handelsoppervlakte zal worden ondergebracht in modules van grotere winkels van minstens 400 m².
 
De netto handelsoppervlakte voor de verkoop van goederen van categorie 1, voeding, mag daarnaast niet worden ingevuld door supermarkten met een netto handelsoppervlakte groter dan 600 m². De aanvrager zal ook een bedrag van 1,1 miljoen € moeten investeren in stadskernhernieuwing. Daarnaast zal een monitoringscomité waken over de strikte naleving van de vergunningsvoorwaarden, met betrokkenheid van Unizo en de lokale besturen van Machelen, Vilvoorde, Mechelen en Leuven.
 
Hilde Crevits vindt het belangrijk dat verloederde sites zoals deze in de Vlaamse rand een nieuwe toekomst krijgen. “Het is goed dat er nu een groot draagvlak gevonden is voor het Broeklin project. Er zijn duidelijke garanties ingebouwd dat het project complementair is aan de ontwikkelingen van de handelskernen van de naburige steden en gemeenten", besluit de Vlaamse minister van Economie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

België, Denemarken, Duitsland en Nederland bundelen hun krachten om van de Noordzee de grootste duurzame energiecentrale van Europa te maken. Dat zijn de vier landen zopas overeengekomen tijdens de North Sea Summit in de Deense havenstad[…]

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Meer artikels