Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voortaan ook zonnepanelen op overheidsgebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

Tijdens de voorstelling van zijn Zonneplan beloofde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein dat hij de drempels voor hernieuwbare energie zoveel mogelijk zou wegwerken. Vandaag sneuvelt alweer één van die drempels. Via een aanpassing in het programmadecreet zorgt Tommelein ervoor dat overheidsinstellingen die kiezen voor hernieuwbare energie-installaties hun vrijstelling op de grondbelasting niet verliezen.

De minister riep eind juni zijn collega?s van alle overheden op om voluit de kaart te trekken van hernieuwbare energie door zonnepanelen te plaatsen op overheidsgebouwen, windmolens te bouwen op overheidsterreinen, enz. Volgens Tommelein moet de overheid het goede voorbeeld geven.

Heel wat overheidsinstellingen vreesden echter hun vrijstelling van de grondbelasting te verliezen als ze installaties voor hernieuwbare energie zouden plaatsen. Nationale domeinen moeten immers geen grondbelasting betalen, op voorwaarde dat de grond niks opbrengt. Die vrijstelling zou dus in gevaar komen door de opbrengst van zonnepanelen of windmolens. Concreet gaat het vooral om militaire kazernes en terreinen, gerechtsgebouwen, politie- en brandweerkazernes, gevangenissen, stad- en gemeentehuizen, maar ook om musea, bibliotheken en culturele instellingen.

?Installaties voor hernieuwbare energie kunnen voortaan geen invloed meer hebben op de vrijstelling van de grondbelasting. Die drempel is weggewerkt. Niets staat onze overheden in Vlaanderen nu nog in de weg om bij te dragen aan de omslag naar hernieuwbare energie. Ze hoeven daarvoor niet per se zelf te investeren, ze kunnen hun daken of terreinen ook ter beschikking stellen van bedrijven of coöperatieven?, aldus Bart Tommelein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

De Vlaamse regering houdt niet alleen vast aan de groei van het Gemeentefonds met 3,5% per jaar, het nieuwe regeerakkoord voorziet ook in extra middelen voor de pensioenen en voor de financiering van open ruimte. Volgens de Vereniging van[…]

Vlaamse ministers leggen eed af

Vlaamse ministers leggen eed af

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Meer artikels