Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Voort timmeren aan een duurzame architectensector'

'Voort timmeren aan een duurzame architectensector'

NAV verwelkomt 2.800ste lid

NAV, de Vlaamse architectenorganisatie huldigde onlangs Mathias Cosijns van het Gentse RUIM architectuur als 2.800ste lid. Daarmee bevestigt NAV, dat nooit eerder zoveel leden telde, haar positie als grootste en meest representatieve beroepsvereniging voor architecten in Vlaanderen. Ze wil de groei aangrijpen om voort te timmeren aan een duurzame architectensector. Dat en veel meer staat in het jaarverslag dat NAV zonet publiceerde. 'De maatschappelijke rol van de architect versterken, mee timmeren aan een duurzaam beleid en architectenbureaus bijstaan bij de concrete uitoefening van hun beroep: dat zijn en blijven de krachtlijnen van ons beleid', betogen NAV-voorzitter Kati Lamens en -directeur Kris Baetens.

Vorig jaar was er volop gelegenheid om dat alles in de praktijk te brengen en werden de bakens uitgezet voor de komende jaren. Zowel de bouwsector zelf als de brede maatschappelijke context waarin deze sector functioneert, worden immers gekenmerkt door ingrijpende veranderingen. 'In deze boeiende maar ook turbulente periode mogen we zeker niet passief aan de kant staan toekijken, maar moeten we onze stem laten horen en trachten mee de evoluties te beïnvloeden of waar mogelijk te sturen. Dat doen we door concrete voorstellen die breed worden gedragen en verder reiken dan de belangen van slechts één beroepsgroep. Daardoor zijn de kabinetten sterk geïnteresseerd in onze input en groeien we uit tot een volwaardige gesprekspartner. Dankzij die aanpak wisten we in 2014 een grote geloofwaardigheid op te bouwen bij de beleidmakers, los van hun politieke kleur, en kunnen we effectief wegen op de politieke besluitvorming. Dat biedt ons de gelegenheid om de positie van de architect te versterken en de manier waarop hij of zij wordt gepercipieerd waar nodig bij te sturen', meldt Kris Baetens.

Scholen van Morgen

De manier waarop NAV zich engageerde in de discussie rond het team Vlaamse Bouwmeester past perfect in dit beleid. Via een heel breed overleg heeft NAV alle ervaringen en opinies gebundeld en vertaald naar een reeks constructieve voorstellen waarmee ze in het publieke en politieke debat is gestapt.

Ook in het dossier rond het dbfm-initiatief Scholen van Morgen liet NAV zich horen. 'Scholen van Morgen heeft de belofte van een snelle en betaalbare inhaalbeweging niet kunnen waarmaken. Met een aantal bij het initiatief betrokken architectenbureaus hebben wij daarom een werkgroep opgericht, hun opmerkingen en kritieken verzameld en op basis van die input een diepgaande analyse gemaakt. Met die vragen hebben we ons in het publieke debat gemengd. Om in overleg te treden met het beleid hebben we bovendien een aantal bedenkingen en mogelijke krachtlijnen voor de toekomst geschetst. Want vandaag gaat het om scholen, maar morgen wordt misschien zorg- of andere architectuur gerealiseerd via dbfm-formules', weet Kati Lamens.

In de syndicale werking staan architectuurwedstrijden en de daarmee verbonden problematiek van de bezoldiging hoog op de agenda. 'Momenteel heerst een echte wildgroei aan ontwerpwedstrijden. De gestelde voorwaarden zijn vaak dramatisch. Als sector zijn we daarover misschien te lang onmondig gebleven. De afgelopen tijd hebben we daarom voor een aantal specifieke gevallen opdrachtgevers aangesproken en hen uitgelegd wat het probleem is. We hebben daarvoor front gevormd met andere beroepsverenigingen en de Orde van Architecten. In de toekomst zullen we opdrachtgevers nog meer de richting wijzen over hoe ze hun wedstrijden moeten vormgeven', belooft de NAV-voorzitter.

Naar jaarlijkse gewoonte was 2014 opnieuw goed gevuld inzake informatie. NAV verwelkomde meer dan 9.700 deelnemers op werf- en opleveringsbezoeken, informatiesessies en cursussen van Vitruvius Academy. Ook via geschreven en digitale publicaties houdt NAV haar leden up-to-date. Zo kunnen ze hun individuele vragen stellen aan de NAV-helpdesk. NAV verwerkte in 2014 3.006 vragen, waarvan 29% over waterhuishouding, 24% over epb en energie, 23% in de juridische context, 10% over management en 8% technische, 5% deontologische en 1% fiscale vragen. Daarnaast lokte de kennisdatabank op www.nav.be vorig jaar ruim 146.000 unieke bezoekers. Zoekeenarchitect.be klokte in 2014 af op 163.000 unieke bezoekers, zowat 30.000 meer dan het jaar voordien.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks start na de zomer in zijn assemblagefabriek in Gent met de productie van batterijpacks voor zware elektrische trucks. Dat zorgt voor vijftig nieuwe jobs en een verdere verankering van belangrijke industriële bedrijvigheid[…]

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten