Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorontwerp rup Friendshipsite Antwerpen goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Voorontwerp rup Friendshipsite Antwerpen goedgekeurd

(c) AG Vespa/Stad Antwerpen

© All rights reserved

Het Antwerpse schepencollege keurde het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) van de Friendshipsite goed. De stad wil deze site op het Eilandje herontwikkelen tot een levendige en aantrekkelijke locatie met ruimte voor wonen en werken, met de integratie van het huidige servicestation en een ondergrondse parking.
De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’), een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat.
 
Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, werkt de stad aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het doel is om de site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn in het voorontwerp-rup enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd.
“De Oude Dokkenwijk heeft heel wat potentieel. Het rup Friendshipsite heeft de ambitie om deze site als één samenhangend en levendig bouwblok te ontwikkelen en zo verder aansluiting te laten vinden bij de hippe en dynamische wijk die het Eilandje de afgelopen jaren geworden is”, zegt schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.
 
Het rup zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. “Zo ontstaan nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Er komt bijvoorbeeld een centrale groene ruimte in het hart van het bouwblok. Dit binnenhof moet grotendeels privaat-collectief en deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is”, aldus schepen De Ridder.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het rup Eilandje. Het voorontwerp rup zegt het volgende:
• Aan de Rijnkaai is het mogelijk om twee hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal twaalf bouwlagen en een van maximaal zestien bouwlagen).
• In de Bataviastraat wordt ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal vijf bouwlagen. Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.
• Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal negen bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen

In het nieuwe rup wordt de hoofdbestemming wonen aangevuld met stedelijke functies waaronder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de omliggende straten.
 
Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het rup. Elk op te richten gebouw in het plangebied moet hiertoe de nodige voorzieningen treffen. Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt maximaal ondergronds parkeren voorzien.
 
Het rup Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande rup Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het rup Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het rup Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het rup Eilandje grosso modo te behouden, met een maximum van 39.600 m².
 
Inmiddels zijn ook de opmerkingen van de buurtbewoners en adviesraden verwerkt. In het najaar wordt in principe het ontwerp-rup goedgekeurd, waarna een openbaar onderzoek van 60 dagen start.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels