Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorontwerp Moorkensplein in Borgerhout is klaar

Voorontwerp Moorkensplein in Borgerhout is klaar

Het voorontwerp voor de heraanleg van het Moorkensplein werd onlangs voorgesteld. In het voorontwerp (foto) zijn de nieuwe uitgangspunten uit de procesnota verwerkt. Zo wordt de Mellaertsstraat doodlopend en blijft de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer om de buurt bereikbaar te houden. Het voorontwerp wordt nog voorgelegd aan het districtscollege van Borgerhout. In het voorjaar kan de buurt suggesties geven op het voorontwerp.

De renovatie van het oude districtshuis start binnenkort.

Het ontwerpteam Lubbers is met het schetsontwerp uit 2012 aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor het Moorkensplein waarin de nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen. In dit voorontwerp blijft de as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat open voor doorgaand verkeer en het openbaar vervoer met een aansluiting op de Zonstraat. Op deze as zijn verkeersremmende maatregelen voorzien. Ook zijn er langs het districtshuis vijf parkeerplaatsen. De straat achter het districtshuis, in het verlengde van de Maréestaat, wordt ingericht als een woonerf met eveneens vijf parkeerplaatsen waarvan één parkeerplaats voor personen met een beperking en twee plaatsen voor autodelen.

Op het Moorkensplein zelf wordt de speelfontein verplaatst naar de centrale ontmoetingsruimte op het plein. Door die ligging wordt de nieuwe ingang voor alle administratieve diensten aan de zijkant van het districtshuis benadrukt. De renovatie van het oude districtshuis start eind april. In het voorjaar van 2017 verhuizen alle diensten naar het gerenoveerde gebouw. De hoofdingang van het gebouw blijft voorbehouden voor ceremonies. Ceremoniewagens en leveranciers kunnen nog het steeds het plein oprijden, ook alle parkeergarages rondom het plein blijven bereikbaar. Het huidige Velo-station wordt tot zijn maximumcapaciteit verhoogd.

In het voorontwerp zijn 13 nieuwe bomen voorzien. De linde die er al staat, blijft op zijn huidige plaats en de buurtboom en de magnolia (beverboom) worden op een andere plek op het plein gezet. In totaal komen er dus zestien bomen. Ze zullen op een verschillende moment bloeien zodat de seizoenen duidelijk zichtbaar worden op het plein.

Inbreng van de buurt

Begin dit jaar heeft de klankbordgroep Moorkensplein al zijn suggesties meegeven aan de ontwerpers en het bestuur.

In het voorjaar kan de buurt een uitnodiging verwachten voor een infomoment over het voorontwerp waar de bewoners suggesties aan de ontwerpers kunnen meegeven.

Al deze suggesties worden bekeken in het kader van het definitieve ontwerp.

Na het infomoment met de buurtbewoners gaan de ontwerpers aan de slag om tegen het najaar het definitieve ontwerp klaar te hebben. De werken aan het plein starten vermoedelijk half 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde