Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

© Bureau Bas Smets

De stad Antwerpen plant een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever. Het voorontwerp van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever is nu klaar, net als het voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase van de publieke ruimte. Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke toekomstige overstromingen te voorkomen. Zo worden de Scheldeboorden op beide oevers opgehoogd. De Vlaamse Waterweg hoogt de dijken op, als onderdeel van het Sigmaplan.

Het definitieve masterplan en het definitieve ontwerp voor het noordelijke deelgebied worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Dan zal ook het voorontwerp van deelgebied zuid klaar zijn. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure voor deelgebied noord en duidt de stad een aannemer aan. Naar verwachting zal de uitvoering hier kunnen starten in het eerste kwartaal van 2024. Tegelijkertijd wordt gestart met de opmaak van het definitief ontwerp voor het zuidelijke deelgebied. De timing voor deelgebied Scheldeboorden-midden is momenteel nog niet bekend.
 
Ontwerpbureau Bas Smets vertaalde de bestaande analyse- en visienota naar het voorontwerp-masterplan. Op basis van dit masterplan werkt de stad concrete plannen uit voor de nieuwe parkomgeving. Het projectgebied bestaat uit drie deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht). Eerst komt deelgebied noord aan de beurt, vervolgens zuid en als laatste midden. 

 
 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Meer artikels