Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorontwerp klaar voor noordelijk deel van Cadix-wijk

Voorontwerp klaar voor noordelijk deel van Cadix-wijk

De stad Antwerpen heeft het voorontwerp goedgekeurd voor de publieke ruimte in het noordelijke deel van de Cadixwijk. Dit ontwerp omvat de inrichting van de woonstraten tussen de Madrasstraat en het Houtdok, de nieuwe aanleg van de zuidkade van het Houtdok, inclusief steigers voor 34 woonboten en een nieuwe publieke steiger aan de noordzijde van het Kempisch dok.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf zal naar aanleiding van dit voorontwerp de renovatie van de dokranden van het Houtdok en Kempisch Dok voorbereiden. Daarna kan de rest van de werken gebeuren. Het ontwerp is opgemaakt door de stedelijke diensten en wordt gerealiseerd door AG Vespa en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Naar aanleiding van het herstel van de kaaimuren aan de kop van het Kempisch dok heeft de stad Antwerpen er voor gekozen om hier een nieuwe publieke steiger te realiseren. Deze nieuwe publieke ruimte vormt het sluitstuk van de in 2013 aangelegde kade aan de Binnenvaartstraat.

Op deze locatie wordt de dokrand met 1,4 m verlaagd, zodat het een unieke verblijfsplek wordt waar iedereen de dokken van nabij kan ervaren. In de toekomst kan deze locatie ook dienen als aanlegplaats voor onder meer rondvaartboten.

Rode loper

De nieuwe kade aan het Houtdok wordt de noordelijkste woonstraat van de Cadixwijk en vormt in de toekomst de toegang voor woningen en woonboten langsheen het dok. Als 'rode loper' op het Eilandje wordt langs de dokken een breed wandel- en fietspad aangelegd. Deze comfortstrook vormt ook de toegang tot de 15 nieuwe steigers, die plaats bieden voor 34 permanente ligplaatsen voor woonboten.

De nieuwe kade, beperkt toegankelijk voor auto's, wordt ingericht met boomvakken en biedt parkeerplaatsen voor de bewoners van de woonboten en de wijk.

Woonstraten

Het ontwerp voorziet ook in de aanleg van de noordelijke woonstraten (Porto-, Piraeus- en Vlissingenstraat) met een goed evenwicht tussen publieke ruimte voor voetgangers, nieuwe groenstructuren, comfortzones voor fietsers en een ruim aanbod aan parkeermogelijkheden. Het materiaalgebruik voor deze woonstraten sluit aan bij het maritieme karakter van de Cadixwijk en het Eilandje.

Cadix werk(t)

In de loop van dit jaar starten de werken aan de Kattendijkdok Oostkaai en aansluitend start tegen het einde van 2015 de aanleg van het oostelijke deel van het wijkplein en de Napelsstraat. De renovatiewerken aan kaaimuren van het Houtdok en Kempisch dok worden uitgevoerd door het Gemeentelijk Havenbedrijf. Na die werken kunnen de woonbootsteigers aan het Houtdok gerealiseerd worden. De definitieve aanleg van de publieke ruimte van Cadix Noord wordt aansluitend uitgevoerd. - LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse