Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voormalig Olympisch terrein Seoel wordt speels parklandschap

Voormalig Olympisch terrein Seoel wordt speels parklandschap

Met het ontwerpprincipe van de interactieve, kronkelende lijn als uitgangspunt transformeert het Nederlandse MVRDV de rivieroevers van de Tancheon-vallei in Seoel (Zuid-Korea) om tot een ecologisch fiets- en wandelpark. Het ontwerp van The Weaves werd gemaakt in samenwerking met NOW Architect en Seoahn Total Landscape Architecture. De bouw zal naar verwachting in 2021 starten. De oplevering is gepland in 2024.

Het projectgebied is 630.000 m² groot. Essentieel aan het winnende masterplan The Weaves is het herstel van het natuurlijke ecosysteem. Ook maakt MVRDV de vallei toegankelijker en aantrekkelijker voor bezoekers. “Het is indrukwekkend hoe MVRDV de restauratie van natuur en stedelijke activiteit al ‘wevend’ aan het gebied toevoegt. Het plan laat een goede balans zien tussen ecologie en het creatieve programma. Hierdoor worden verschillende doelgroepen aangemoedigd om gebruik te maken van het park.”, staat in het juryverslag.

Rivierpark

Sinds 1988, het jaar van de Olympische Spelen in Seoel geniet de Tancheon-vallei wereldwijde bekendheid. Momenteel wordt de vallei grenzend aan de Han-rivier en vlakbij het zakendistrict Gangnam echter gedomineerd door parkeerplaatsen en verhoogde snelwegen. Het gebied is matig toegankelijk en ook de waterkwaliteit, ecologie en de rivieroevers zijn vatbaar voor verbetering. In het masterplan van MVRDV wordt het gebied gerevitaliseerd en omgevormd tot een rivierpark waar de natuur zegeviert. Er kan straks op verschillende niveaus worden gerecreëerd.


 
Het verbeteren van de rivieroevers is een belangrijke eerste stap. De Tancheon-zijtak van de Han-rivier, nu nog een kaarsrecht kanaal, krijgt een beschermende ecologische barrière tussen bebouwing en rivier. De grens tussen water en land wordt hiermee verzacht. In het kanaal komen eilanden, waterretentievijvers en zuiveringsstromen. Waar ooit moerbeibomen stonden, zullen inheemse bomen en planten terugkeren. Aan de riviermond zal het park worden vergroot. Met het herstellen van het groen krijgt het in 2013 ingezette restauratieplan voor ecologische rivieroevers een logisch vervolg.

Fietsknooppunt

Een tweede stap is de aanleg van meanderende wandel- en fietspaden die elkaar op verschillende niveaus kruisen. Hierdoor kunnen parkbezoekers veel makkelijker naar de waterkant wandelen. In plaats van de bestaande snelwegen in het gebied te ontmantelen en te slopen, probeert MVRDV de huidige infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en te verwerken in het ontwerp. Zo zal de weg ten westen van het kanaal worden getransformeerd tot een verhoogd park en worden aangesloten op het netwerk van paden in het park. Het deel van de snelweg dat het Tancheon-kanaal overbrugt, wordt een fietsknooppunt.Door deze ingrepen doet The Weaves denken aan MVRDV’s andere prestigieuze vergroeningsproject voor de Zuid-Koreaanse hoofdstad: de in 2017 geopende Seoullo Skygarden. Daarvoor werd een ongebruikte snelweg omgevormd tot een groene wandelpromenade. Dit betekende een enorme impuls voor de omgeving. Van The Weaves kan hetzelfde effect worden verwacht.

Pier

De meanderende wandel- en fietspaden zorgen voor een derde element in het ontwerp: de introductie van een publieksprogramma voor het gebied waardoor het aantrekkelijk wordt voor jong en oud. Zo komt er een uitkijktoren in de vorm van een gebogen trap, een tribune voor evenementen en een verhoogd ‘geknoopt plein’ waar paden samenkomen met eronder een plek voor evenementen. Een voetgangersbrug zal de wijk Gangnam met het Olympische Park verbinden. Hoogtepunten in het ontwerp zijn voorts de pier die zich vertakt als boomwortels en het Seoul Water Path, dat doorloopt in het water en daar het woord ‘Seoul’ vormt.“Seoel neemt grote stappen in het transformeren van verouderde infrastructuur tot levendige groene openbare ruimtes”, zegt architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die ook Seoullo Skygarden ontwierp. “Met dit ontwerp verzachten we de grens tussen water en land en creëren we een natuurlijk landschap dat toegankelijk en aantrekkelijk is voor bezoekers. Met ons plan spelen we ook in op de lokale identiteit; het gebied staat bekend om zijn zijdeproductie. Het ontwerp refereert aan vervlochten zijden draden, een vervlechting die het landschap iets poëtisch geeft.”
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

In Kortrijk beginnen projectontwikkelaar CAAAP en aannemer Artes Depret met de sloopwerken aan de Havenkaai. Samen met hogeschool Howest ontwikkelt CAAAP hier Kaai City, een nieuwe buurt waar wonen, ondernemen en onderwijs samengaan. Het wordt[…]

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Nieuwe architectuurpublicatie van Ney & Partners

Nieuwe architectuurpublicatie van Ney & Partners

Meer artikels