Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

De gemeenteraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan voorlopig vastgesteld. Behalve voor gemengde bedrijvigheid en handel komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het openbaar onderzoek loopt van half februari tot half april. Tegen de komende zomer wil het stadsbestuur een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan klaar hebben.

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in Antwerpen is de voorbije decennia geëvolueerd naar een omgeving waar het industriële karakter sterk is afgebouwd. Dat creëert heel wat kansen voor een nieuw stadsdeel, met een evenwichtige mix van uiteenlopende bedrijvigheid gemengd met handel, recreatie en groen. Vandaag is het gebied volgens het gewestplan nog bestempeld als ‘industriegebied’ en als gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’, maar die bestemmingen zijn dus toe aan verandering.

Om alle veranderingen officieel te bestendigen en bestaanszekerheid te geven, legt de stad de nieuwe bestemmingen voor dit gebied vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst. Met de opmaak van dit rup wil de stad officieel vastleggen in welke zone er handel, recreatie, industrie en groen te vinden is.

Het rup maakt bedrijvigheid onder verschillende vormen mogelijk, zoals kleinschalige maakbedrijven of creatieve start-ups. In de zone op de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan worden de bestaande activiteiten, zoals de grootschalige recreatie en detailhandel, bestendigd. In deze cluster kan ook bijkomende detailhandel worden ontwikkeld tot een maximale vloeroppervlakte van 15.000 m².

In de voorschriften wordt bepaald dat deze niet concurrentieel mag zijn met de kleinhandel in de kerngebieden. Daarom worden enkel bepaalde producten toegelaten (zoals doe-het-zelf of meubels). Daarnaast worden ook gemeenschapsvoorzieningen toegelaten en is het zelfs mogelijk om stadslandbouw in de praktijk te brengen (bijvoorbeeld op het dak van bedrijfsgebouwen).

“We willen met dit rup zorgen voor een zichtbare kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein langs de Noorderlaan die werd hervormd tot een stedelijk boulevard. Voordien mocht de zone volledig worden verhard maar met dit rup leggen we bouwvrije zones op waar groene dwarsverbindingen komen met linken en doorzichten. Ook is er aandacht voor natuurlijk waterbeheer met ruimte voor open infiltratie. In de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan kan ook bijkomende detailhandel worden ontwikkeld tot een maximale vloeroppervlakte van 15.000 m²”, aldus Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening.

De stad Antwerpen gaf studiebureau Sweco Belgium de opdracht om naast het ruimtelijk uitvoeringsplan ook de effecten van het project voor mens en milieu te onderzoeken met een zogeheten ‘plan-mer’. Dit milieueffectenonderzoek is intussen afgerond en goedgekeurd en diende als input voor het rup. Ook de mobiliteitseffecten werden uitgebreid onderzocht. De resultaten hiervan zijn eveneens ter inzage bij het openbaar onderzoek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Meer artikels