Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voorkeursbieder voor Brugse Beurssite

Gerelateerde onderwerpen :

,
Voorkeursbieder voor Brugse Beurssite

Het Brugse schepencollege heeft zopas het team Beursgenootschap Souto de Moura-META–CFE als voorkeursbieder aangeduid voor de ontwikkeling van de nieuwe Beurssite.

In de volgende fase zal een afvaardiging van de stad Brugge met deze voorkeursbieder onderhandelen om tot een ‘best and final offer’ (bafo) te komen. De aanduiding van de voorkeursbieder houdt nog geen gunning van de opdracht in. Als de onderhandelingen vlot verlopen kan de opdracht in het voorjaar van 2018 definitief gegund worden.

Gebreken

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw speelt de beurshal een belangrijke rol in het Brugse evenementengebeuren. De beurshal is ondertussen echter bijna 50 jaar oud en vertoont reeds jaren gebreken (het gebouw voldoet niet langer aan de huidige comforteisen, het is slecht geïsoleerd, het dak lekt en de elektrische installatie voldoet niet). Door de slechte staat van de beurshal werd het voorbije decennium nagedacht over een vernieuwde, eigentijdse infrastructuur. Verschillende locaties passeerden de voorbije jaren de revue.

Na jaren van onderzoeken en afwegen werd op het einde van 2015 beslist om de oude beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken. Eén van de uitgangspunten van het dossier was dat beide beurzen en congressen naast elkaar en terzelfdertijd moeten kunnen functioneren.

Stadsvernieuwing

Daarnaast worden in de opdrachtomschrijving ook hoge eisen gesteld op het vlak van stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, op basis van functionaliteit, comfort, toegankelijkheid en duurzaamheid. Het stadsbestuur greep dit dossier ook aan als een unieke kans om in West-Brugge een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is immers duidelijk de ambitie om via het project ook de volledige omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen.

Budget

Het stadsbestuur is ambitieus in dit project en onderstreepte dit met het beschikbaar stellen van een bouwbudget (voor nieuwbouw + omgevingsaanleg) dat geplafonneerd is op 40 miljoen € (alles inbegrepen).

De footprint van het nieuwe beurs- en congrescentrum blijft dezelfde als voorheen, maar de ontwerper koos er wel voor om het gebouw te verschuiven. Zo ontstaat een nieuw Beursplein aan de kant van de Hauwerstraat/Zwijnstraat, als ontvangstplein voor de bezoekers.

De nieuwbouw leent zich perfect voor beurzen, maar daarnaast is ze functioneel voor andere activiteiten en feesten. Het overspannende dak boven de beursoppervlakte van 4.500 m² wordt gesteund door slechts acht kolommen, die zich aan de buitenkant van de ruimte bevinden.

De technieken in de beurshal zijn heel flexibel. Onder de gepolierde betonnen vloer komen acht ondergrondse, secundaire verdeelborden die de elektrische stroom verdelen en alle dataverbindingen die zorgvuldig ingewerkt zijn in de vloer. Via het dak wordt gezorgd voor veel daglichttoetreding. De beurszaal heeft aan drie zijden glazen schuifwanden die volledig kunnen opengezet worden. Dit biedt voor de stad mogelijks een opportuniteit om een overdekt plein te creëren op de dagen dat geen beurzen of evenementen gepland zijn.

Het congresgedeelte wordt verticaal georganiseerd. Het programma is opgebouwd uit drie componenten die een gelijkwaardig statuut hebben en opgebouwd zijn volgens het ‘driestoelenprincipe’ (een bezoeker heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte). In het ontwerp van de voorkeursbieder zitten een plenaire zaal (met o.m. een telescopische tribune voor 528 personen), een ruime foyer, poster areas, tien vergaderzalen (break-outs) en het restaurant (cateringruimte). Het stapelen van de congres-onderdelen verkort de looplijnen, maar is tevens ook een optimalisatie naar evacuatie. Ondergronds is er plaats voor 125 wagens en 263 fietsen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Nieuwe schoolcampus in Laken

Nieuwe schoolcampus in Laken

Meer artikels