Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Volvo Trucks Belux is ‘future-fit‘

Gerelateerde onderwerpen :

Volvo Trucks Belux is ‘future-fit‘

Volvo Trucks maakt de balans op van de activiteiten van 2016 en bereidt zich voor op de toekomst. Daarbij is digitalisering het toverwoord.

We beginnen met enkele strategische mijlpalen. Sinds 1999 legde Volvo Trucks een parcours af in drie etappes. Een eerste fase van overnames en geografische spreiding, van 1999 tot 2011, om uit te groeien tot een internationale ‘monomerkengroep’ (met name Volvo en Renault) werd gevolgd door een fase van merkintegratie en -positionering die vergezeld ging van een stevige kostenbesparing van liefst 1 miljard € tussen 2012 en 2015, en een meer klantgerichte fase met een terugkeer naar merkautonomie en -cultuur (Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, UD Trucks). Dat alles gaat hand in hand met organische groei, van 2016 tot ...

Wat de resultaten van het derde kwartaal 2016 betreft, realiseerde de groep, ondanks een afname met 13% van de volumes, wel een operationele marge van 7%. De Europese markt toonde zich bijzonder dynamisch ten opzichte van de andere continenten, omdat de bestellingen met 6% en de leveringen met 11%  gestegen zijn. In Azië waren die cijfers respectievelijk -4% en -3%, terwijl Noord-Amerika zelfs terugviel tot -37% en -46%. Zuid-Amerika noteerde dan weer +36% en -21%, en Afrika-Oceanië -24% en -11%.

Construction Equipment

Volvo Trucks Belux mag dan tevreden zijn over zijn boekjaar 2016, Volvo CE (Construction Equipment) van zijn kant heeft beslist zich op Zweden terug te plooien en zijn hoofdkwartier van Brussel naar Göteborg de verhuizen. De achterliggende reden is een nauwere samenwerking met de andere ‘business areas’ van de groep en een efficiënter gebruik van de competenties en hulpmiddelen van de hele Volvo-groep. Volvo CE telt zowat 4.000 medewerkers in Zweden, waar ook een deel van de grootste commerciële, technologische en industriële sites van de groep gevestigd zijn. Het Brusselse hoofdkwartier werd in de jaren ’80 van vorige eeuw opgericht.

Digitale disruptie

“De traditionele concurrenten van Volvo Trucks zoals MAN, Iveco, Mercedes of Scania zouden wel eens minder bedreigend kunnen worden dan de reuzen uit de wereld van de digitalisering”, stelt Peter Himpe. 

Het volgende hoofdstuk betreft de digitalisering. Dit is niet zomaar een buzzwoord of slogan, verklaart Peter Himpe, vice president van Volvo Trucks Belux, maar wel een bron van disruptie (een strategische breuk die de heersende conventies in vraag stelt). De digitalisering komt in golven opzetten: muziek, foto’s en video’s vanaf 1995, media en reizen vanaf 2010, banken, gezondheidszorg, detailhandel, onderwijs na 2015 en andere sectoren zullen volgen. Die evolutie weerspiegelt zich o.m. in de gemiddelde leeftijd van de ondernemingen. Hun leeftijd veranderde van 60 jaar in 1960 naar 35 jaar in 1980, 25 jaar in 2000 en 14,7 jaar in 2015. Dat geeft te denken, vooral wat de concurrentie aangaat. “De ‘beste vijanden’ van Volvo Trucks zoals MAN, Iveco, Mercedes of Scania zouden op die manier wel eens minder bedreigend kunnen worden dan de reuzen uit de wereld van de digitalisering zoals Uber, Google, Nikola, Charge of Otto”, meent Himpe. Andere tijden, andere werkwijzen, andere aandeelhouders, andere winstvisies en nieuwe businessmodellen. 

Bottom-up

Met het oog op die uitdagingen is Volvo Truck Belux zijn digitale gedaanteverwisseling in 2014 begonnen met twee innovatierondes: die van de netwerken en die van de markt. De eerste gaat gepaard met een consolidatie van de transporteurs ‘ten koste’ van de concessiehouders. Volvo werkt immers steeds meer rechtstreeks met grote klanten, maar onderhandelt wel samen met de dealers. “De tweede innovatiepijler steunt op de (digitale) technologie en haalt de top-down-processen van vroeger overhoop. Zo keert innovatie de trend om en evolueren we naar bottom-up-processen vanuit de vele start-ups op de markt en r&d-centra”, constateert Peter Himpe.

Volvo Trucks Belux heeft een reeks ‘digitale transformatieprojecten’ op stapel staan voor ons land. Zo is o.m. sprake van een partnership met Living Tomorrow, een Renault-webshop, een constante monitoring van de sociale netwerken om voeling te houden met het dealernetwerk, maar ook de organisatie van een hackathon (zie kader). Het gaat om een heel nieuw evenement dat meestal twee dagen duurt en waarin de deelnemers creatieve oplossingen voor alledaagse problemen bedenken. Een primeur voor de constructeur.

23,8%

Siegfried Van Brabandt, director vehicle sales bij Volvo Trucks Belux, verbergt zijn vreugde niet. Het marktaandeel van het bedrijf in het segment van de vrachtwagens van meer dan 16 ton heeft de doelstellingen overtroffen, met 23,8% in 2016. De penetratiegraad van VFS (financiële diensten) bedroeg 17%, die van Dynafleet (telematicadiensten) 77% en die van de ‘Gold Contracts’ (onderhoud) 26%. Het aandeel van de trekkers van meer dan 16 ton is gelijk aan 24,5%. Het is nu zaak het marktaandeel te vergroten in de categorie van 6 tot 16 ton. Dat bleef tot nu toe beperkt tot 8,5%. Volvo is immers minder bekend in dat segment. 

Andere uitdagingen die Siegfried Van Brabandt wachten, zijn een stevig bouwaanbod creëren, de FL- en FE-segmenten nieuw leven inblazen en het verbruik en de prestaties (Euro 6) verbeteren. Dit zijn allemaal hordes die genomen moeten worden in een fel concurrerende omgeving die bovendien in volle verandering is. Het is een kwestie van overleven. – FG

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven stellen eigen investeringen uit

Bouwbedrijven stellen eigen investeringen uit

Door de prijsstijgingen van bouwmaterialen en leveringsproblemen stellen ruim vier op de tien bouwbedrijven hun eigen investeringen uit. Dat blijkt uit een bevraging van Bouwunie bij 382 kmo-bouwbedrijven. “De actuele situatie begint te[…]

30/05/2022 | ActueelPrijzen
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Bouwbedrijven genoodzaakt om materialenprijzen door te rekenen aan de klant

Bouwbedrijven genoodzaakt om materialenprijzen door te rekenen aan de klant

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Meer artikels