Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Volledige transformatie Leuvense Martelarenlaan zal drie jaar duren

Gerelateerde onderwerpen :

Volledige transformatie Leuvense Martelarenlaan zal drie jaar duren

De komende drie jaar wordt de omgeving van de Martelarenlaan in Leuven zeer grondig getransformeerd. Langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg wordt een nieuwe doorgangsweg voor het autoverkeer aangelegd die de huidige Martelarenlaan vervangt. Daarna volgen de heraanleg van het oorspronkelijke traject van de Martelarenlaan, die evolueert naar een lokale weg voor lokaal verkeer, en de aanleg van het nieuwe park Belle Vue. Het grote project is meteen het sluitstuk van de heraangelegde stationsomgeving. Na de nieuwbouw aan de Leuvense zijde van de sporen en de opbouw van de Kop van Kessel-Lo is dit de laatste zone in de nabijheid van het station die een complete metamorfose zal ondergaan. De ontwerper is H+N+S Landschapsarchitecten uit Amersfoort. Aannemer Wegebo begint deze maand met de werkzaamheden. Eind 2018 moet alles voltooid zijn.

Het projectgebied bevindt zich tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg, twee overvolle verbindingswegen van en naar Leuven. De Martelarenlaan is een belangrijke doorgangsweg tussen deze twee steenwegen en verzamelt ook nog het verkeer van de achterliggende wijk. Omdat de Martelarenlaan voor doorgaand verkeer tussen de Willem Coosemansstraat en de Albertlaan verschuift in de richting van de spoorlijn komt vóór de huizen een bijzondere lokale weg. Deze weg is een unieke combinatie tussen een fietspad in twee richtingen en een eenrichtingsweg voor lokaal autoverkeer. Fietsers krijgen twee asfaltstroken - één voor elke rijrichting - die van elkaar gescheiden zijn door een kasseistrook. Deze laatste moet autobestuurders afschrikken om snel te rijden of fietsers blindelings voorbij te steken.

De Martelarenlaan is ook een woonstraat. Daarom worden in het nieuwe ontwerp het doorgaande en het lokale verkeer gesplitst. Het stadsbestuur wil tevens het sluipverkeer doorheen de aanpalende woonwijk aanpakken. Daarom is er geen verbinding tussen de toekomstige lokale Martelarenlaan en de nieuwe Spoordijk aan de spoorzijde en wordt op de Martelarenlaan enkelrichtingverkeer voorzien, vanaf de Stijn Streuvelslaan naar de Albertlaan en vanaf de Stijn Streuvelslaan richting Diestsesteenweg. De Stijn Streuvelslaan en de Koningin Astridlaan worden voorbehouden voor bestemmingsverkeer. De huidige eenrichtingsstraten blijven behouden.

Uitzicht

De weg voor doorgaand verkeer verhuist van vóór de huizen naar de rand van het spoorwegtalud en ligt half verzonken. Het nieuwe tracé start meteen achter de kop van Kessel-Lo en loopt door tot aan de Tiensesteenweg. Gedurende de hele lengte krijg je als automobilist of busgebruiker een mooi uitzicht op de spoorweggeul. Vanuit het park krijg je eveneens interessante vergezichten op en over de spoorweg.

Op amper 100 m van het drukke kruispunt Martelarenlaan - Tiensesteenweg mondt de drukke Albertlaan uit in de Martelarenlaan, daardoor verloopt het verkeer hier vaak erg moeilijk. Automobilisten staan dikwijls lang aan te schuiven, terwijl het voor voetgangers en fietsers ronduit gevaarlijk is om de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg te kruisen. Om deze situatie te verbeteren, wordt ook deze omgeving volledig heraangelegd.

Door het verlengen van de Albertlaan kunnen de fietskruising en het autoknooppunt uit elkaar getrokken worden. De fietsoversteek van de nieuwe Martelarenlaan over de Albertlaan wordt specifiek ingericht. De fietsers zullen de straat kruisen op een verhoogd, ingekleurd plateau met een middenbegeleider. Samen met de huidige snelheidsbeperking (30 km/uur) op het eerste deel van de Albertlaan moet dit de kruising veilig maken.

Verderop, richting Tiensesteenweg, komen een beveiligde oversteek en extra ruimte. Voor automobilisten zal het kruispunt Martelarenlaan - Albertlaan geregeld worden met verkeerslichten die worden afgesteld in functie van de lichten op de Tiensesteenweg. Om sluipverkeer te voorkomen, mag het autoverkeer dat zich op de Martelarenlaan bevindt niet op de Spoordijk zelf geraken. In één beweging zal ook de toegang en de uitrit van de parking onder de Kop van Kessel-Lo en de hertracering van de Martelarenlaan zelf heraangelegd worden.

Park

In het gebied tussen de Karel Schurmansstraat en de Koning Albertlaan komt een lang maar smal park. Omdat de huidige doorgaande weg verschuift naar het spoorwegtalud kunnen fietsers en voetgangers in de toekomst gebruik maken van een aangenaam en veilig parcours. Voor de bewoners vormt deze strook een aangename groene buffer en de automobilist beschikt over een vlottere en landschappelijk interessante doorgang. Het nieuwe park zal erg open zijn en beschikken over verschillende ligweides en vlakke speelweides.

Opvallend zijn de twee stevige stenen accenten in het gebied, de zogenaamde bastions. Het zijn ontmoetingsplekken op de kruispunten van de verschillende routes. Het brugbastion komt waar de Pieter Nollekensstraat op het park uitkomt, het wijkbastion situeert zich op de plek waar de Stijn Streuvelslaan het park bereikt. Beide bastions zijn iets hoger gelegen waardoor ze structuur geven aan het park. Ze bieden o.m. een interessant uitzicht over het lange rechtlijnige park met zijn verschillende hoogtes en de centrale wandelas die er doorheen slingert.

Een groot gedeelte van de huizen langs de Martelarenlaan beschikt over een mooie voortuin. Deze tuintjes vormen nu een buffer tussen de gevels en de straat. Het nieuwe ontwerp bevat een extra voortuinenstrip zodat de bestaande voortuinen worden doorgetrokken. In deze nieuwe strip zijn tevens een aantal parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners.

Op het einde van het park, op de plaats waar de Koning Albertlaan en de Martelarenlaan samenkomen, komt ongeveer ter hoogte van het huidige tankstation een nieuw studentencomplex van 157 kamers met ondergrondse garage. De in- en uitritten van dit nieuwe gebouw staan volledig los van beide kruispunten. Het gebouw zal een belangrijk architectonisch element vormen in het groene heuvellandschap en sluit dit deel van het Belle Vue-park af. Het complex mag maximum 25 m hoog zijn. De volledige transformatie van de Martelarenlaan en omgeving zal 8,29 miljoen ' kosten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels