Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Volkshaard zal geen sociale woningen verkopen aan de private markt

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Volkshaard zal geen sociale woningen verkopen aan de private markt

© www.figurniy.com

De Gentse sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard is niet van plan om zijn patrimonium op de private markt aan te bieden. Wel zoekt de maatschappij een oplossing voor zijn uitzonderlijke situatie. Dat verklaart de maatschappij na alle commotie die is ontstaan in de media.
Door een decreet van de Vlaamse regering wordt de sociale huisvestingssector grondig door elkaar geschud. Zo kan er per gemeente nog slechts één woonmaatschappij actief zijn. Hiervoor werden er werkingsgebieden voorgesteld door de gemeentebesturen. In Gent kiest de stad voor de maatschappij WoninGent.
 
Bij de meeste ‘bewegingen’ die het nieuwe decreet oplegt volgen er fusies van sociale huisvestingsmaatschappijen, waarbij de overnemende of fusiemaatschappij zowel de schulden als het patrimonium van de fuserende maatschappijen overneemt.
 
Voor Volkshaard ligt dat anders. Die shm is ook buiten Gent actief, maar dat past blijkbaar niet zo goed in het verhaal van de eengemaakte Gentse woonmaatschappij. Volkshaard wil en kan nog buiten Gent actief blijven. Maar dan moet de nieuwe eengemaakte Gentse woonmaatschappij niet enkel het patrimonium van Volkshaard overnemen, maar ook de uitstaande schulden voor de bouw en het onderhoud van dat Gentse Volkshaard-patrimonium. De bitse discussie in Gent lijkt vooral over de financiële overdracht te gaan.
Volkshaard bezit momenteel ruim 5.600 woningen, waarvan 3.300 in Gent. Deze shm bestaat sinds 1928 en is reeds lang actief in 17 gemeentes. Elf gemeentes buiten Gent willen verder werken met Volkshaard.
 
Volkshaard betreurt het vertrek uit Gent. Bij de opmaak van het decreet heeft Volkshaard zelfs veelvuldig gepleit om twee woonmaatschappijen toe te laten in de grootsteden. De decreetgever heeft anders beslist. Volgens het decreet Wonen zijn er drie mogelijkheden. Een fusie tussen Volkshaard en WoninGent, de eerste optie, is volgens Volkshaard onmogelijk.
 
Optie 2, de splitsing van de vennootschap, werd niet weerhouden door de raad van bestuur van Volkshaard, omwille van verschillende redenen (verschraling van de eigen werking, waardoor het huidige kwaliteitsvolle activiteitsniveau en de dienstverlening naar de andere sociale huurders schade zal oplopen, verlies van sturend vermogen in het bestuur van de nieuwe woonmaatschappij, …).
 
Optie 3 is de overdracht van de woningen. De verkoop van de woningen gebeurt in eerste instantie via onderhandelingen. Als er geen akkoord bekomen wordt tussen de partijen, moet de vraag gericht worden aan de Vlaamse minister van Wonen om de procedure af te handelen.
 
Volkshaard benadrukt dat bij een overdracht geen sociale woningen zullen verloren gaan in Gent. “Nergens is enige intentie om deze woningen op de private markt te verkopen. Er verdwijnt geen enkele sociale woning en/of appartement van Volkshaard op het grondgebied Gent.”
 
Ook de stelling dat de verkoop of overdracht onbetaalbaar zou zijn, in de media is sprake van 350 miljoen €, houdt volgens Volkshaard geen steek: deze sociale huurwoningen zullen uiteraard ook huurinkomsten genereren voor WoninGent (ruim 1 miljoen € per maand). De Vlaamse overheid voorziet volgens Volkshaard daarenboven renteloze leningen voor dergelijke aankopen en ook een bijkomende subsidie (Gewestelijk Sociale Correctie). De huurinkomsten kunnen volgens Volkshaard de leningaflossingen delgen.
 
Volkshaard geeft aan dat de ‘opbrengst’ van de verkoop van hun Gentse patrimonium volledig zal aangewend worden voor de aflossing van hun openstaande leningen en voor de realisatie van bijkomende sociale woonprojecten (en waar nodig renovaties) in de gemeenten waar ze wel nog actief zullen zijn.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Ondanks de actuele ongeziene uitdagingen voor de bouwsector – veroorzaakt door inflatie, sterk gestegen energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen – slaagt woningbouwer en buurtontwikkelaar Matexi erin om een solide koers[…]

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Meer artikels