Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

© © BUUR - Latz - Greisch - SWP in samenwerking met Antea en Levuur.

Het voorontwerp voor Pomppark Zuid in Antwerpen is goedgekeurd. Het stadsbestuur realiseert met dit ontwerp het eerste project van het Ringpark Groene Vesten. Ecologie, water en erfgoed spelen een centrale rol in de plannen. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan.

Geluidschermen begrenzen het park. De parkrand parallel aan de Singel wordt versterkt. Er worden diverse gevarieerde groene randzones ontwikkeld, met overgangen naar weidegebieden en in afwisseling met de recreatiedelen van het park. De stad zoekt naar mogelijke verbindingen met de aangrenzende buurt en het ontwerp creëert nieuwe ontmoetingsplekken en parktoegangen.

Er wordt water ingezet om gevarieerde zones te creëren en de ecologische diversiteit te versterken. Het pompstation vormt het focuspunt voor de permanente waterelementen in het park. Er wordt in het ontwerp gerefereerd aan de oude Brialmontomwalling en het pompgemaal speelt als recentere infrastructuurmachine een centrale rol in het park. De stad wil het park inzetten op een aanbod voor lokaal gebruik, met een informeel aanbod aan activiteiten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels