Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voka vreest voor ontsporing van de lonen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Voka vreest voor ontsporing van de lonen

Uit een recente enquête van Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen, blijkt dat acht op de tien ondernemingen problemen kent met toeleveringen en kampt met gestegen grondstoffenprijzen. Dat leidt tot inflatie, automatisch tot een nieuwe indexaanpassing en een sneller dan verwachte stijging van de lonen.
Door de krapte op de arbeidsmarkt is de druk op de lonen al hoog. Voka vreest dat een te sterke loonstijging ons land op termijn zal opzadelen met een grotere concurrentiehandicap tegenover de buurlanden.
 
“Een te sterke loonstijging zou een slechte zaak zijn voor de concurrentiepositie van onze economie. De automatische loonindexering is een vergiftigd geschenk voor de ondernemingen. Het herstel na de coronacrisis is nog broos. Werkgevers hebben in deze post-corona-tijden geen ruimte voor een te sterke loonstijging. We vragen dat de automatische koppeling van de lonen aan de index wordt herbekeken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.
 
Het Planbureau heeft zopas de inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld. Voor 2021-2022 wordt nu een stijging van de gezondheidsindex met 3,7% verwacht. Dat is fors hoger dan de verwachte indexering van 2,8% waarmee rekening is gehouden bij de opstelling van het loonakkoord. In tegenstelling tot andere landen is er in België via de automatische indexering wel een directe link tussen hogere inflatie en sterkere loonstijgingen.
 
Rekening houdende met de afgesproken loonmarge van 0,4% bovenop de index zou de totale loonstijging voor de periode 2021-2022 nu dus neerkomen op 4,1%. Dat zou een onverwachte meerkost zijn voor werkgevers in ons land die dus de komende maanden wellicht op ons afkomt.
 
“Er werd maanden onderhandeld over een loonakkoord, er werd gestaakt door de vakbonden en uiteindelijk moest de regering de knoop doorhakken. De inflatie en de koppeling van de lonen aan de index achterhalen dit alles. We worden gewoon voorbij gestoken door de inflatie en de automatische indexaanpassing die andere landen niet kennen. Dit zal wegen op de groei en de competitiviteit”, zegt Hans Maertens.
 
“Idealiter schaffen we het indexmechanisme af en gaan we naar het onderhandeld systeem dat zowat alle andere Europese landen hanteren. Daarbij wordt veel meer rekening gehouden met de economische draagkracht van loonstijgingen”, aldus de Voka-voorzitter.
De inflatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de toegenomen energiekost. Maar ook andere prijzen kampen met inflatie. Het stevige economische herstel na de acute crisisfase zorgt voor knelpunten in de toeleveringen van allerlei grondstoffen. Dat zorgt voor vertragingen en stijgende inputkosten, die vervolgens doorgerekend worden in de prijzen.
 
Voka nam de enquête af bij 750 ondernemingen. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen zegt 82% dat ze toeleveringsproblemen ondervinden. De belangrijkste oorzaak is schaarste bij de leverancier. Eén op de twee bedrijven zegt ook dat ze tijdelijk omzet verliezen door de schaarste aan grondstoffen. Verder verwacht 13% dat ze klanten gaan verliezen omdat ze niet kunnen leveren. 10% van de bedrijven vreest ook schadeclaims van klanten.
 
Personeelsgebrek
 
Naast de toeleveringsproblemen neemt ook het personeelsgebrek steeds grotere proporties aan. Van de bedrijven die willen aanwerven, verklaart liefst 88% dat ze moeilijkheden ondervinden om geschikt personeel te aan te werven.
 
Werkgevers vinden onvoldoende kandidaten en de kandidaten beschikken niet over de juiste competenties. Het personeelsgebrek wordt nijpender, vergeleken met de voorbije Voka-enquête die in juni werd uitgevoerd. Ondernemingen bekampen het personeelsgebrek door de tijdelijke inzet van consultants, interims, freelancers), door het creëren van betere arbeidsvoorwaarden (werkplek, loonvoorwaarden) en door outsourcing van activiteiten.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Meer artikels