Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voka vraagt een indexsprong

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Voka vraagt een indexsprong

© linusstrandholm@gmail.com

Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen riep op een digitale nieuwjaarsbijeenkomst op tot een indexsprong. Zonder indexsprong zal de loonstijging volgens Voka 7% bedragen op twee jaar tijd. Een indexsprong - sociaal gecorrigeerd - zou ondernemingen ademruimte bieden en hun concurrentiekracht bewaren. Voka-voorzitter Wouter De Geest wil ook andere beslissingen en hervormingen doorgevoerd zien. Ook inzake energie, arbeidsmarkt en in het stikstofdossier vragen ondernemingen dringend oplossingen.
De vakbonden gaan in het verweer tegen de vraag voor een indexsprong. Het ACV, ABVV en ACLVB willen dat de loonnormwet wordt aangepast, want die verhindert volgens hen een eerlijke stijging van de lonen, zelfs in bedrijven die veel winst maken. Steeds meer mensen komen in de problemen want het leven wordt duurder (verwarming, voeding, transport, ..), maar de lonen stijgen niet mee. Zij willen met een petitie 25.000 handtekeningen verzamelen zodat het Belgische parlement verplicht wordt om het debat over de loonnormwet aan te gaan.
 
“Corona is nu absoluut geen excuus meer om belangrijke beslissingen uit te stellen. Het is hoog tijd voor beleid. Het gebrek aan politieke keuzes brengt de competitiviteit van onze ondernemingen in gevaar. Beslissingen over loonkosten, energiebevoorrading, arbeidsmarkt en  een stikstofkader zijn onontbeerlijk voor de economische toekomst van dit land”, zegt Wouter De Geest.
 
Voor Voka valt het voorbije politieke jaar te mager uit. In heel wat domeinen moest de politiek knopen doorhakken, maar dat gebeurde amper. Schaarse lichtpuntjes waren de invoering van de Vlaamse jobbonus en de goedkeuring van de federale energienorm.
 
Indexsprong
 
In de periode ’21-’22 wordt een loonstijging met 7% verwacht. Voor de private sector betekent dit een meerkost van minstens 10,5 miljard €. Door de automatische loonindexering krijgen de ondernemingen die factuur sneller en directer op hun bord dan in de buurlanden, waar zo’n systeem niet bestaat. Dat zet de competitiviteit van onze ondernemingen onder immens grote druk.
 
Voka stelt een indexsprong voor, waarbij één overschrijding van de spilindex wordt overgeslagen. Dat zou inhouden dat de loonstijging in de periode ’21-’22 wordt afgetopt op +5% ipv +7%. Sociale correcties voor de laagste lonen zijn wenselijk. Op langere termijn wil Voka de automatische koppeling van de lonen aan de index herbekijken.
 
Stikstof
 
De onderhandelingen om te komen tot een definitief regelgevend kader voor de stikstofuitstoot zitten in overtime. De Vlaamse industrie is vandaag verantwoordelijk voor slechts 4% van de stikstofdeposities in Vlaanderen. Beter doen is niet mogelijk aan een aanvaardbare kostprijs. Alle facts and figures zijn bekend. Voka verwacht dan ook snel een beslissing die opnieuw rechtszekere vergunningen mogelijk maakt voor alle bedrijven.
 
Energie
 
Door het jarenlange getalm is een ideale beslissing in het energiedossier niet meer mogelijk. Voka roept de federale regering op om midden maart een beslissing te nemen die de leverzekerheid van energie het minste van al hypothekeert. Tot dat moment moeten zowel het denkspoor met gascentrales als dat met de verlenging van de twee jongste kerncentrales naast elkaar voorbereid worden. De Vlaamse bedrijven vrezen dat een energietekort in 2025-2026 zal leiden tot de activering van afschakelplannen.
 
Arbeidsmarkt
 
Negen op de tien ondernemingen die willen aanwerven hebben grote moeite met het vinden van geschikte nieuwe medewerkers. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor problemen in de ondernemingen. Voka vraagt de federale regering om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid te realiseren, waarbij de gewesten meer vrijheid krijgen om een eigen beleid te voeren op maat van hun specifieke arbeidsmarktsituatie. Het principe van dat asymmetrische arbeidsmarktbeleid is verworven, de uitvoering loopt echter spaak.
 
Staatshervorming
 
De politieke stilstand in dit land is volgens Voka endemisch geworden. Met de huidige staatsstructuren blijkt het erg moeilijk om nog vooruitgang te boeken voor onze samenleving. Een nieuwe staatshervorming is dan ook noodzakelijk. Voka verwacht dat dit jaar een duidelijke route wordt uitgestippeld door de verantwoordelijke ministers om een volgende staatshervorming voor te bereiden.
 
“De coronacrisis heeft veel tijd van onze regeringen gekost, maar in 2022 moeten er beslissingen genomen en hervormingen doorgevoerd worden. Onze ondernemingen hebben dit jaar te maken met sterke tegenwind: de verstoring van de bevoorrading, het gebrek aan grondstoffen, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende inflatie en daaraan gekoppeld stijgende lonen. Een zware economische crisis loert om de hoek en de gezondheidscrisis is nog niet voorbij”, zo waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit[…]

18/11/2022 |
Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Meer artikels