Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voka en essenscia gaan nauwer samenwerken

Voka en essenscia vlaanderen gaan in de toekomst nog nauwer samenwerken. Beide werkgeversorganisaties willen hun specifieke expertise in gemeenschappelijke beleidsthema's op een structurele manier met elkaar delen en gezamenlijke standpunten communiceren. Met deze geïntegreerde aanpak streven ze naar een verdere optimalisatie van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België.

Voka werkt al jaren samen met een dertigtal sectorfederaties, waaronder essenscia vlaanderen. Beide organisaties willen nu hun samenwerking uitdiepen, voornamelijk m.b.t. regionale beleidsdomeinen als milieu, bepaalde energie- en klimaatthema's, onderwijs, de arbeidsmarkt, innovatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en het Vlaamse sociale overleg. Dit moet de wederzijdse slagkracht vergroten en een efficiënt kader creëren voor succesvol ondernemen. Zo krijgt het Vlaamse Milieuforum dit najaar een vervolg.

Voka vzw is het Vlaamse netwerk van ondernemingen. De werkgeversorganisatie vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. essenscia vlaanderen groepeert ongeveer 450 ondernemingen in de sectoren chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata