Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voertuigsensoren kunnen putten in wegdek opsporen

Voertuigsensoren kunnen putten in wegdek opsporen

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) heeft aangetoond dat voertuigen kunnen worden ingeschakeld om de kwaliteit van het wegdek te volgen. Dat blijkt uit de resultaten van het project Sensovo. Op basis van de positieve resultaten besluit het VIM dat een verdere verfijning van het product zinvol en haalbaar is. Dit kan enerzijds door private partijen of anderzijds door de overheid die de data ter beschikking stelt aan de verschillende geïnteresseerde actoren.

De vooropgestelde onderzoeksresultaten van het project zijn behaald. De onderzoekers kunnen tonen dat de CAN-bustechnologie die aanwezig is in voertuigen, aangevuld met cameratechnologie, informatie over de kwaliteit van het wegdek kan aanreiken. Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor wegdekbeheerders en draagt bovendien bij tot meer verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming.

Gebruikte technologie

Om putten en andere wegdekschade in kaart te brengen, werden o.a. wielsnelheidssensoren uitgelezen via de CAN-bus, een soort snel computernetwerk dat de communicatie tussen twee elektronische componenten in de wagen verzorgt.

Via een formule werd bepaald of de ontvangen gegevens al dan niet veroorzaakt werden door schade aan het wegdek. Door deze gegevens te koppelen met gps-positionering werd de locatie van de schade achterhaald.

'Elk recent voertuig is een potentiële meetwagen. Dit opent de mogelijkheid voor crowdsourcing, wat de metingen en hun verwerking heel sterk ten goede zal komen. Een uitgewerkt product op basis van ons te commercialiseren prototype kan de systemen die vandaag worden gebruikt voor de screening van de wegdekkwaliteit aanvullen. Maar ook applicatieontwikkelaars kunnen er gebruik van maken om bv. waarschuwingssystemen voor bestuurders te creëren', licht algemeen directeur Koen Valgaeren van het VIM toe.

Agoriaprijs

'Het Sensovo-project toont dat door bestaande technologie creatief en intelligent te gebruiken ook hoogwaardige innovatieve toepassingen ontwikkeld kunnen worden', verduidelijkt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. Het onderzoek van industrieel ingenieur Ken Vanherpen werd alvast beloond met de Agoriaprijs.

Aswebo

De totale projectkost van Sensovo bedraagt 246.270 ', waarvan 80% gedragen door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en 20% door de deelnemende projectpartners.

O.m. wegenbouwer Aswebo, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Siemens, de Vlaamse Automobilistenbond (VAB), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen (UA) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) behoren tot de groep van projectpartners.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af