Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vochtige doekjes zorgen voor problemen

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. De kost om deze verstoppingen op te ruimen en beschadigde pompen te herstellen, bedraagt jaarlijks 3 miljoen ' voor gans België en wordt uiteindelijk doorgerekend in de kost voor het water voor elke gebruiker. Tegelijk veroorzaken de verstoppingen lozingen in het milieu van afvalwater, met toenemende vervuiling van de waterlopen en zeeën als gevolg.

Vanaf 1 juli wil de regering daarom een nieuw pictogram op de verpakking van vochtige doekjes die niet door het toilet mogen gespoeld worden. Dit wordt verplicht door het koninklijk besluit van 18 september 2015 dat op vrijdag 23 oktober in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Door het pictogram kan de consument meteen weten welke doekjes hij koopt. Indien het pictogram erop staat, moeten ze in de vuilbak gegooid worden. Minister Marghem heeft dit initiatief genomen op vraag van de waterzuiveringsmaatschappijen van de drie gewesten en in samenspraak met de producenten.

Er zijn echter ook vochtige doekjes op de markt die wél geschikt zijn om door het toilet gespoeld te worden. Deze hebben een andere samenstelling. Ze zijn snel oplosbaar (ze vallen in kleine stukjes uiteen) en zijn biologisch afbreekbaar. Het koninklijk besluit definieert de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt