Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

We krijgen steeds vaker te maken met hittegolven en droogteperiodes, maar ook met meer wateroverlast. De klimaatverandering blijft zich onverstoorbaar voltrekken, ook in Vlaanderen. Daarom investeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de ontwikkeling van de Klimaatadaptatietool. Vorige week heeft de VMM het bestek gepubliceerd zodat offertes nu kunnen opgemaakt worden.
 

 

Dankzij het Klimaatportaal Vlaanderen weten we al duidelijk waar we welke klimaateffecten kunnen verwachten, en krijgen we ook een indicatie van het tijdspad en de mogelijke gevolgen die ermee gepaard gaan.
 
Maar welke maatregelen neem je het best, of eerst op een specifieke locatie in Vlaanderen? Hoe groot zijn de baten van zo’n ingreep, uitgedrukt in vermeden klimaatimpact? En welke kosten staan daar tegenover?
 
Daarvoor hebben we een klimaatadaptatietool nodig: een instrument om steden en gemeenten te helpen zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo’n adaptatietool  laat toe dat gemeenten maatregelen op maat van hun eigen grondgebied verkennen, bijvoorbeeld om hittte-eilanden in de dorps- of stadskern te beperken of milderen.
 
In haar nieuwe missie heeft de VMM zich voorgenomen de klimaatadaptatie in Vlaanderen mee te sturen. Daarom zet de Vlaamse Milieumaatschappij haar schouders onder de ontwikkeling van een Klimaatadaptatietool. Dat zal gebeuren in een vijfstappenplan:
• Om de mogelijkheden voor zo’n tool te verkennen, werd in opdracht van VMM een voorstudie uitgevoerd door Sweco.
• De resultaten van deze studie werden op 4 december 2019 voorgesteld op de Inspiratiedag Klimaatadaptatie aan een brede groep stakeholders (lokale overheden, studiebureaus en kennisinstellingen, geledingen van de Vlaamse overheid …).
• Vertrekkende van de voorstudie en de noden en wensen geformuleerd door alle betrokkenen, is de VMM aan de slag gegaan om het verdere traject uit te tekenen naar de Klimaatadaptatietool Vlaanderen.
• Het bestek hiervoor is vorige week gepubliceerd en de offertes worden nog dit najaar geëvalueerd.
In 2021 zullen de kennishiaten rond klimaatadaptatie ingevuld worden met ruimtelijke en modelmatige analyses en vervolgens gebundeld met reeds beschikbaar materiaal in Vlaanderen.
 
Tot slot zullen webtoepassingen ontwikkeld worden die tegen de zomer van 2022 lokale besturen en andere geïnteresseerden moeten toelaten zich locatie-specifiek te inspireren over klimaatadaptieve ingrepen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

De vallei van de Winge en haar zijlopen (Vlaams-Brabant) is bijna volledig overstromingsgevoelig gebied. Om in de toekomst overstromingsschade te beperken, stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om met dijken de woningen en het[…]

Regering investeert in duurzame energie

Regering investeert in duurzame energie

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Waterbull ruimt dwergkroos

Waterbull ruimt dwergkroos

Meer artikels