Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VMM levert dit jaar extra inspanning om slib te ruimen

Gerelateerde onderwerpen :

,
VMM levert dit jaar extra inspanning om slib te ruimen

(c) VMM

In de loop van dit jaar zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 22 slibruimingen uitvoeren en daarmee in totaal 177.465 m³ hinderlijk sediment uit de Vlaamse waterlopen verwijderen. Die hoeveelheid slib is groter dan wat er jaarlijks bijkomt aan sediment in onze waterlopen. Die wordt geschat op 150.000 m³.
De VMM levert hiermee een extra inspanning ten opzichte van voorbije jaren. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten die de waterafvoer en het waterbergend vermogen van de waterloop herstellen in gebieden met een gevaar voor overstromingsschade. Ook ecologisch herstel en de droogteproblematiek vormen belangrijke ruimingscriteria.

Slibruiming

Om de buffercapaciteit van de wachtbekkens op de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw te herstellen wordt er ongeveer 24.463 m³ slib geruimd. Een ander groot dossier is de slibruiming van zowat 34.774 m³ in het Zuidervaartje in Brugge met als doel het herstel van de waterafvoer. Deze ruimingen zijn belangrijk om de kans op overstromingsschade in deze centra te voorkomen.
 
Dit jaar wordt ook begonnen met de saneringswerken van de Grote Laak waarbij naast de waterbodem ook de verontreinigde oevers worden aangepakt. Een ander groot project is de slibruiming van de Kalkenvaart waar het historisch verontreinigde slib (ongeveer 27.021 m³) het bereiken van de ecologisch goede toestand verhindert.
 
De oude Demer in Diest wordt aangepakt (6.594 m³) zodat deze terug kan ingeschakeld worden in de doortocht van de rivier door Diest.

De Handzamevaart en Zarrenbeek worden geruimd om een voldoende waterkolom te herstellen. Zeker in periodes van waterschaarste en droogte was deze zeer beperkt geworden als gevolg van de aanslibbing.
 
Elke waterloop heeft zijn eigen specificaties. Maatwerk is dus belangrijk. De verwijdering van het teveel aan slib is voor veel waterlopen belangrijk om de waterafvoer en het waterbergend vermogen van de waterloop te herstellen zodat overstromingsschade aan woningen en infrastructuur kan worden voorkomen.
 
Vaak is de verwijdering van het verontreinigde sediment ook belangrijk voor het ecologisch herstel van de waterloop. De waterkwaliteit van veel waterlopen is de voorbije jaren sterk verbeterd. Maar verontreiniging in het slib is vaak een knelpunt als het weer vrijkomt en zo een bron van waterverontreiniging vormt.
 
De verwijdering van het slib is daarom cruciaal voor het verder herstel van de ecologische kwaliteit van de waterloop. De VMM pakt ook plaatsen aan waar de slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap).
 
Slibruimingen zijn niet te vermijden, al gebeurt er meer dan enkel het nemen van reactieve maatregelen. Met de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur, gecombineerd met de strategische aanleg van sedimentvangen, hoopt de VMM toekomstige aanslibbingen en dus de bijhorende kosten van haar slibruimingen te beperken. In 2021 zal de VMM daarom bv. een sedimentvang op het Groot Schijn afwerken en een sedimentvang op de Grote Laak aanleggen.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

België, Denemarken, Duitsland en Nederland bundelen hun krachten om van de Noordzee de grootste duurzame energiecentrale van Europa te maken. Dat zijn de vier landen zopas overeengekomen tijdens de North Sea Summit in de Deense havenstad[…]

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Meer artikels