Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) schakelt satellietdata in op overstromingen in kaart te brengen. Het gaat om een snelle en efficiënte manier om een gebiedsdekkend beeld te krijgen van heel Vlaanderen, niet gehinderd door regen, wolken of wind.
Satellieten brengen gemiddeld om de twee dagen heel Vlaanderen in beeld.  Die satellietdata worden gratis ter beschikking  gesteld via het Terrascope platform. Zo krijgt de VMM een gebiedsdekkend beeld van de overstromingen in Vlaanderen.
 
Deze radar-satelliet ondervindt bovendien geen hinder van regen, wolken of wind en de beelden worden steeds op dezelfde gestandaardiseerde manier verzameld en verwerkt, waardoor vergelijken mogelijk wordt.
 
Er zijn ook enkele beperkingen. Zo worden de beelden op vaste tijdstippen gemaakt waardoor ze nog niet bruikbaar zijn tijdens een crisissituatie.
 
Overstromingen in Vlaanderen zijn vaak van kortere duur. Soms valt de piek van de overstroming tussen de opname van twee beelden. Ook overstromingen in stedelijk en bebost gebied zijn moeilijk in kaart te brengen via de satelliet door een verstoring van het signaal of een te beperkte resolutie.
 
De VMM werkte het voorbije anderhalf jaar intensief samen met twee partners om de satellietdata bruikbaar te maken voor het in kaart brengen van overstromingen. De UGent beschikt over de kennis om algoritmes te maken om satellietbeelden om te zetten naar bruikbare informatie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) promoot via het Terrascope platform het nuttige gebruik van de Sentinel-satellietbeelden.
 
Dankzij haar ruime terreinervaring en de eigen dronebeelden van overstroomde gebieden kon de VMM instaan voor de validatie op de grond.
 
De satellietbeelden zullen hierdoor in de toekomst een relevante aanvulling zijn op alle andere informatie die al beschikbaar is over overstromingen, waardoor die zo volledig en correct mogelijk in beeld kunnen worden gebracht.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels