Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlotter aanbesteden voor kmo's

Zodra de nieuwe regels voor openbare aanbestedingen worden ingevoerd, wil Europa deze markt vlotter toegankelijker maken voor kleinere bedrijven. De Europese richtlijn van 28 maart vorig jaar moet tegen 18 april 2016 worden omgevormd in nationale wetgeving. De voorbereiding van de wetteksten is aan de gang, maar voor België wordt het nog een stevige kluif om het hele dossier tijdig door het parlement te laten goedkeuren. Europa wil vooral administratieve vereenvoudiging en meer transparantie, waardoor ook kleinere bedrijven makkelijker kunnen deelnemen aan openbare aanbestedingen.

In de toekomst zullen overheden bij elke aanbesteding tevens moeten controleren of geen absurd lage offertes werden ingediend. Wie de lage cijfers niet kan motiveren, wordt uitgesloten. Het zal ook niet meer mogelijk zijn dat bedrijven een offerte indienen en die later gewoon doorschuiven naar een onderaannemer. Overheden mogen vooraf vragen welk deel van de opdracht naar welke onderaannemer wordt doorgeschoven. Anderzijds hoeven overheden die een opdracht uitbesteden aan een intercommunale of agentschap waarover ze controle uitoefenen, niet te voldoen aan de regulering inzake overheidsopdrachten. De krant De Tijd was aanwezig bij een sessie waarop ambtenaren en andere betrokkenen hierover toelichting kregen.

In stukjes

Grote bedrijven hebben meer tijd en kennis ter beschikking om aanbestedingsdossiers in te dienen. De kleinere spelers kunnen die concurrentie vaak niet aan. Europa denkt aan de mogelijkheid om aanbestedingsopdrachten in stukjes te verdelen, zodat afzonderlijke bedrijven zich hiervoor kunnen inschrijven waardoor niet alleen grote bouwbedrijven kunnen meedingen naar de opdracht. De Europese aanbestedingsmarkt wordt geraamd op 2.400 miljard ', een enorme som geld: daarvan mogen de kleintjes ook wel een stukje krijgen, vindt Europa.

De Confederatie Bouw wijst erop dat overheden met een motivering een dergelijke splitsing in afzonderlijke delen gemakkelijk kunnen ontwijken. Zo'n motivering is niet betwistbaar. Kleinere bedrijven worden bovendien ook afgeremd door de verplichting van allerlei keurmerken en certificaten. Voor vele kmo's ligt de kostprijs voor de certificaten die nodig zijn om mee te dingen dikwijls te hoog.

De volledige digitalisering van de aanbestedingsprocedure, gepland voor oktober 2018, moet het indienen en verwerken van offertes eveneens vlotter doen verlopen. In de toekomst moet alle communicatie inzake aanbestedingen tussen bedrijven en opdrachtgevers digitaal gebeuren.

Het criterium 'laagste prijs' waarop overheden hun opdracht toewijzen, hoeft in de toekomst niet altijd doorslaggevend te zijn. Men zal ook andere criteria zoals tewerkstelling of de impact voor het milieu kunnen inroepen. De Confederatie Bouw merkt op dat Europa aanbestedende overheden steeds meer ruimte geeft om te kiezen aan wie ze de opdracht toekennen. Dat zorgt voor onevenwicht en rechtsonzekerheid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

De Europese Commissie heeft enkele weken geleden een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd die het mogelijk moeten maken om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. De voorstellen gaan voornamelijk over energie, transport, industrie[…]

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen