Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlamingen willen niet inboeten op woonoppervlakte

Kandidaat-bouwers kunnen voortaan de betaalbaarheid van hun nieuwbouwproject inschatten dankzij een nieuwe tool. Op basis van een analyse van 19.000 gebruikers tijdens de jongste zes maanden stelt de Vlaamse Confederatie Bouw vast dat Vlamingen niet van plan zijn kleiner te gaan wonen om een nieuwe woning te kunnen verwerven, maar eerder langer gaan sparen zodat hun eigen inbreng groter kan worden. Tegelijk hopen ze op een hoger inkomen. Een logisch gevolg is dat Vlamingen op steeds hogere leeftijd een hypothecaire lening aangaan.

In de internettool, die werd ontwikkeld door de VCB en Livios, geven kandidaat-bouwers hun inkomen in, samen met de beschikbare eigen middelen en het type woning dat ze wensen. De tool toont dan de totale kost van het bouwproject en de verhouding tussen de kostprijs en het te ontlenen bedrag (de zogenaamde 'quotiteit') en toont hoe de maandelijkse leninglast zich verhoudt ten opzichte van het inkomen. Nadat de kandidaat-bouwers de resultaten van de berekening te zien krijgen, kunnen zij, wanneer de tool problemen inzake betaalbaarheid signaleert, de gegevens wijzigen en een nieuwe berekening laten uitvoeren.

De mediaanwoning die de kandidaat-bouwers bij de eerste berekening voor ogen hebben, heeft een totale kostprijs (inclusief btw en registratierechten) van 341.000 ' en is 170 m² groot. Dit laatste cijfer is opvallend omdat op basis van de bouwvergunningen die in 2014 werden toegekend, de gemiddelde oppervlakte van een rijwoning 97 m² bedraagt, van een halfopen bebouwing 107 m² en bij een open bebouwing 140 m². De gewenste woningen zijn dus een pak groter dan de woningen die uiteindelijk effectief worden vergund.

De vraag rijst dan ook of de gewenste woning ook haalbaar is voor kandidaat-bouwers. Banken nemen als vuistregel dat de quotiteit niet meer dan 80% mag bedragen. Wat dit betreft, zijn banken de jongste jaren strenger geworden. Zij verstrekken nog zelden leningen met een quotiteit van 100% en meer.

Uit een analyse van de eerste berekening die kandidaat-bouwers met de tool uitvoerden, blijkt dat deze drempel al snel een probleem vormt. Liefst 51% van de kandidaat-bouwers komt uit op een quotiteit van meer dan 80%, 31% op een quotiteit van meer dan 90% en 6% op een quotiteit van meer dan 100%. De meerderheid zit boven wat de banken momenteel als drempel aanvaarden.

Een tweede struikelblok bij de financiering van een nieuwe woning is de verhouding tussen het inkomen en de maandelijkse aflossingslast. Normaliter geldt hier als vuistregel dat de leninglast maximum 33% van het inkomen mag opslorpen. In de praktijk hanteren banken hier echter geen vaste regels en beslissen zij op basis van elk dossier, maar zij houden wel in belangrijke mate rekening met het resterende inkomen na aflossing van de lening.

Uit een analyse van de eerste berekeningen met de tool blijkt dat 55% op een aflossingslast van meer dan 36% uitkomt, 39% op een aflossingslast van meer dan 40% en 19% op een aflossingslast van meer dan 50%. Ook hier zit meer dan de helft boven wat banken doorgaans als haalbaar aanvaarden.

Tweede berekening

Na een eerste financiële toetsing kunnen kandidaat-bouwers in de tool een aantal keuzes veranderen om de finan­ciële haalbaarheid van hun project te verbeteren. Voor haar analyse baseerde de VCB zich op ongeveer 8.000 kandidaat-bouwers die een tweede berekening lieten maken.

Wat opvalt, is dat diegenen die een tweede berekening maken hun bouwplannen nog ambitieuzer opvatten. De mediaanoppervlakte stijgt van 150 naar 180 m². Maar tegelijk gaan kandidaat-bouwers uit van een grotere eigen inbreng. Die stijgt van 60.000 ' bij de eerste berekening naar 80.000 ' bij de tweede berekening. Dit betekent voor de meeste gezinnen dat zij gaan rekenen op extra financiële steun (vooral van hun ouders) of langer gaan sparen. Ook schatten de kandidaat-bouwers bij de tweede berekening het inkomen iets hoger in. Als zij langer sparen om zo een grotere eigen inbreng te kunnen opbouwen, kunnen zij wellicht ook rekenen op toekomstige loonsverhogingen. Op die manier blijven quotiteit en aflossingslast op hetzelfde niveau, ondanks de grotere gewenste oppervlakte.

Langer sparen

'De resultaten van de VCB-analyse bevestigen dat kandidaat-bouwers langer wachten met bouwen omwille van de hoge eigen inbreng die banken opleggen. Eerder al is uit de statistieken van de hypothecaire kredieten gebleken dat de gemiddelde leeftijd van wie een hypothecaire lening aangaat, met ongeveer zeven jaar verhoogt. Jonge gezinnen slagen er nog amper in een eigen nieuwe woning te realiseren', concludeert de VCB.

Dit uitstelgedrag verklaart mede waarom het aantal vergunningen voor nieuwe woningen en vooral dan nieuwe huizen er de jongste jaren op achteruitgaat. Deze analyse sterkt de VCB in haar vraag aan de Vlaamse overheid om tussenbeide te komen in de eigen inbreng om op die manier meer gezinnen in staat te stellen te bouwen die wel over een voldoende hoog inkomen maar niet over voldoende eigen middelen beschikken.

Uit berekeningen en herberekeningen van kandidaat-bouwers blijkt ook dat Vlamingen graag liever wat extra sparen dan te moeten inboeten op woonoppervlakte. Deze houding is logisch omdat een nieuwe woning uiteindelijk een goede investering op lange termijn vormt. De tool vind je op http://www.vcb.be/kostprijs-nieuwbouw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen