Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaming vraagt minder premies voor energiebesparende investeringen

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlamingen hebben in 2014 voor het eerst in jaren opvallend minder premies gevraagd voor energiezuinige investeringen. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders Eandis en Infrax een arsenaal aan premies uitgewerkt voor energiebesparende investeringen. Voor dak-, muur- of vloerisolatie, superisolerend glas, warmtepompen of zonneboilers gingen de premie-aanvragen ook bijna elk jaar in stijgende lijn. Aan die stijgende lijn is vorig jaar evenwel een einde gekomen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).

In 2014 werden 32% minder premies uitgedeeld dan het jaar daarvoor. In het recordjaar 2012 werden in totaal nog 164.537 premiedossiers geopend voor gezinnen. In 2013 was er een eerste beperkte daling en werd afgeklopt op 159.828 dossiers. In 2014 stokt dat aantal op 109.870 dossiers. In totaal werd vorig jaar voor 72,4 miljoen ' aan premies uitbetaald.

Bij niet-huishoudelijke premiedossiers, vooral voor bedrijfsgebouwen, is een gelijkaardige daling te bemerken: er is een daling van 30%: van 2.288 premies in 2013, naar 1.599 in 2014. 'Deze cijfers zijn alarmerend. Bijna een kwart van de Vlaamse gezinnen heeft nog een woning waarvan het dak nog niet is geïsoleerd. De cijfers voor muurisolatie zijn nog slechter. Hier is dus duidelijk werk aan de winkel', stelt Robrecht Bothuyne.

Als je de cijfers per maatregel bekijkt, valt op dat sinds 2012 de investeringen in dakisolatie het scherpst zijn gedaald. Waar er in 2012 nog 71.644 daken werden geïsoleerd, is dat cijfer vorig jaar teruggevallen naar 41.344. Op twee jaar tijd is dat een daling van meer dan 30.000 daken, ofwel -43%. Waar in 2012 de andere maatregelen, zoals muur- en vloerisolatie of zonneboilers en warmtepompen, nog een stijgend succes kenden, vielen ook bij deze investeringen de cijfers fel terug in 2014. Enkel de sociale dakisolatieprojecten gingen er vorig jaar op vooruit.

'Energiebesparende investeringen zijn nochtans nuttig en nodig, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Twee derden van de energiekost van een gemiddeld gezin gaat naar verwarming. Beter isoleren is essentieel om de energiefactuur te doen dalen', stelt Robrecht Bothuyne. Zo is een gemiddelde investering in dakisolatie, die nog ontbreekt in een kwart van de woningen, dankzij premies en belastingvermindering terugverdiend in gemiddeld 2,5 jaar. Spouwmuurisolatie aanbrengen wordt terugverdiend in 5,5 jaar. Muurisolatie ontbreekt nog in ruim de helft van de woningen. Gelijkaardige cijfers zijn er voor investeringen in glas-, vloerisolatie en een hoogrendementsketel.

Spouwmuurisolatie aanbrengen wordt terugverdiend in 5,5 jaar.

Eerder kondigde minister Turtelboom aan een Renovatiepact te willen sluiten met alle stakeholders om een versnelling in de investeringen inzake energierenovatie te bewerkstellingen. 'Dit vind ik een goed initiatief. Samen met de sector en alle betrokkenen moet een ambitieus traject uitgetekend worden om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk elke Vlaamse woning energiezuinig is. Dit is een belangrijke sociale, ecologische en economische ambitie. De bouwsector kan hiermee een belangrijke stimulans krijgen', oppert Bothuyne.

'Voor mijn partij is het alvast belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in energiebesparing, ook bij kwetsbare gezinnen. Minder energie verbruiken is de enige manier om de energiefactuur structureel in te perken. Dat kan o.a. door gecombineerde investeringen, in bv. een nieuwe verwarmingsinstallatie met een zonneboiler gecombineerd met dak- en muurisolatie, sterker te gaan ondersteunen. Ook een energie-audit om een energierenovatieplan op maat van de woning te maken, zou beter ondersteund kunnen worden. Tot slot kan ook de Vlaamse energielening versterkt worden, bv. door het maximaal te ontlenen bedrag op te trekken', besluit Bothuyne.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels