Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaming vraagt meer premies aan voor energiebesparende investeringen

Vlaming vraagt meer premies aan voor energiebesparende investeringen

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, kwam recent met hoopvolle cijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar. De Vlaming wil energie-efficiënter worden en wonen. De nadruk op energiebesparende renovatie door deze minister van Energie lijkt al meteen vruchten af te werpen.

Vooral het aantal uitgekeerde premies voor dakisolatie zit in de lift. In het eerste kwartaal van 2015 werden 18.753 premies uitgereikt voor dakisolatie, een stijging met 28,3% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014. Nog aanzienlijker is de toename van het totale uitgekeerde bedrag aan premies voor dakisolatie, een stijging met 50,3%. 'Een goeie zaak', oordeelt Energieminister Turtelboom. 'De besparingen die zo kunnen worden verwezenlijkt, zijn wel heel groot.'

Wie een dak van 70 m² isoleert, betaalt daarvoor ongeveer 1.750 '. Als je daar de premies en de belastingvermindering van aftrekt, kom je aan een netto-investering van 766 '. Met deze investering kan je tot 350 ' per jaar besparen op je energiefactuur. Dat betekent dus dat je investering in iets meer dan twee jaar tijd is terugbetaald. 'Een gigantisch rendement, zeker als je het vergelijkt met de rente op spaarboekjes vandaag de dag', zegt Turtelboom terecht. 'Ik ga hier in de toekomst nog meer de nadruk op leggen, want nog steeds is 25% van de Vlaamse woningen niet voorzien van dakisolatie.'

Totaalrenovaties zitten in de lift

Ondertussen is het kabinet Turtelboom druk in de weer met de hervorming van de REG-premies. REG staat voor Rationeel Energie Gebruik; de premies kunnen voor diverse energie-efficiënte ingrepen worden aangevraagd. De Energieminister is in het bijzonder verheugd dat de REG-premies voor het uitvoeren van totaalrenovaties in de lift zitten. Het is immers net die totaalaanpak die Turtelboom in de toekomst wil gaan stimuleren. 'Er is nog veel werk in Vlaanderen. Daarom werken we momenteel aan een hervorming van de premies die de Vlaming er nog meer toe moeten aanzetten om werk te maken van energiebesparende renovatie in de eigen woning. En daarbij zullen we vooral een totaalaanpak proberen te stimuleren. Als je een winterjas draagt met een kapotte rits heb je het uiteindelijk nog altijd koud', luidt het.

De energielening, getest en goedgekeurd

Om gezinnen te helpen om investeringen in energiebesparende renovatie te betalen, promoot Turtelboom de Vlaamse Energielening voluit. 'Eind april werden al meer dan 1.200 energieleningen gesloten', weet de minister te vertellen. Op het moment dat je deze Bouwkroniek aan het uitspitten bent, zal dit aantal ongetwijfeld nog gestegen zijn.

Eén van die 1.200 energieleningen staat op naam van het gezin Ysenbaardt-Wtterwulghe. Zij ondertekenden op 12 januari als allereerste de nieuwe Vlaamse energielening. 'Wij wilden een lening aangaan om onze enkele beglazing te vervangen door hoogrendementsglas, en dat is toch een investering van rond de 7.000 '. Bij onze eigen bankinstelling lag de rentevoet vrij hoog en moesten we in drie jaar terugbetalen, terwijl de rentevoet bij de energielening op 2% ligt en we in vijf jaar kunnen terugbetalen. De keuze was dus snel gemaakt', verklaarde Luk Ysenbaardt die dag. Peggy en Luk zijn dankzij deze geplande investering verzekerd van een goede isolatie van hun woning en een lagere energiefactuur in de toekomst. Eind april gingen we ten huize Ysenbaardt-Wtterwulghe poolshoogte nemen van de werken.

De nieuwe ramen waarvoor het gezin de energielening had aangevraagd, werden begin april geplaatst. 'Omdat ze er momenteel een kleine maand instaan, kunnen we nog geen besparing zien op onze energiefactuur, maar we weten dat deze lager zal uitvallen aangezien we ons appartement nu veel minder moeten verwarmen. We voelen zelfs dat het hier nu sowieso warmer is. Op termijn zullen we dus een netto besparing kennen op onze factuur', meldde Luk Ysenbaardt op 29 april.

Over hun ervaringen met de energielening vertelt Peggy Wtterwulghe het volgende: 'Het verliep allemaal heel erg vlot. Het voorschot werd ons binnen de week gestort en ze belden ons zelfs op om te vragen of alles klopte. Ook over het Ecohuis in Antwerpen zijn we enorm tevreden. Ze stonden altijd voor ons klaar wanneer we met vragen zaten en hebben ons heel goed voortgeholpen.'

Daarnaast was het verhoogde wooncomfort voor Peggy en Luk een belangrijke reden om de energielening aan te vragen. Peggy Wtterwulghe: 'Vroeger voelden we door de enkele beglazing tocht in onze rug wanneer we in de zetel naar televisie keken. Dat is nu verleden tijd. Ook merken we nu veel minder geluidsoverlast van de Antwerpse Ring.' Haar man voegt daar nog aan toe dat hij de energielening meteen opnieuw zou aanvragen. 'Indien deze lening niet bestond, had ik mijn ramen niet kunnen vervangen of had ik de werkzaamheden in verschillende stukken moeten opdelen. Peggy en ik hebben de energielening dan ook al aangeraden bij vrienden en buren. Eén van onze buren heeft nu ook raamisolatie aangevraagd met behulp van de energielening', signaleert hij.

Om nog meer woningen energiezuinig te maken, trok Energieminister Turtelboom het budget voor de energieleningen onlangs nog op naar 30 miljoen ' voor 2015. Hiermee kunnen energiebesparende ingrepen uitgevoerd worden zoals het isoleren van daken, vloeren en muren of het vervangen van ramen. En voortaan kunnen ook in alle Vlaamse gemeenten zonnepanelen worden gefinancierd met de energielening. 'Zo kunnen meer gezinnen besparen op hun energiefactuur, en dat is een goede zaak', zegt de Energieminister. Een energielening aanvragen kan bij de lokale entiteiten van de gemeente. Je leent maximum 10.000 ' die je in vijf jaar moet terugbetalen tegen een rente van 2%. Bepaalde kwetsbare groepen lenen tegen 0%. Die laatste kunnen zich met de energielening nu ook energiezuinige huishoudtoestellen aanschaffen.

Niet enkel ondersteuning voor particulieren

Ook ondernemingen worden door de Vlaamse minister van Energie ertoe aangezet om energiebesparende maatregelen te nemen. Te weinig ondernemingen in Vlaanderen investeren vandaag in energie-efficiëntie. Er is dus niet alleen in residentiële woningen ruimte voor verbetering op het vlak van energiezuinigheid. Het verlagen van de energiefactuur door energiebesparende maatregelen biedt nochtans extra ruimte voor andere investeringen en maakt een onderneming ook competitiever.

In vele gevallen zijn echter te weinig financiële middelen voorhanden om de investering te doen. Daar wil Turtelboom een oplossing voor voorzien. Om ondernemingen de mogelijkheid te bieden toch die interessante energie-efficiënte inspanningen te doen, gaf de Vlaamse regering op vraag van de Energieminister de opdracht aan Participatie Maatschappij Vlaanderen om de oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken.

Een dergelijk fonds draagt als derde partij de financieringskosten van investeringen in energie-efficiëntie in ondernemingen. Die investeringen worden terugbetaald door de besparing op de energiefactuur. Ook de onderneming zelf ontvangt daar vanaf dag één al een onderdeel van. Eens de investering is terugbetaald, geniet de onderneming van de volledige winst via een besparing op de energiefactuur. Een voorbeeld uit de praktijk, ter verduidelijking:

Voor een relighting-project in een bedrijf was een investeringsbedrag van 250.000 ' nodig. Voor dit project heeft de leverancier van de led-lampen gezorgd voor de financiering en het kapitaal. De investering heeft geleid tot een onmiddellijke energiebesparing van 30% op de totale elektriciteitsfactuur van het bedrijf. Van die 30% werd 20% aangewend voor de afbetaling van de ESCO-investering.

De kmo moet dus niet investeren, ze heeft onmiddellijk 10% korting op haar elektriciteitsfactuur, en de installateur garandeert het onderhoud van de lampen. Na drie jaar is de investering afbetaald en wordt deze volledig eigendom van de kmo. Daarna kan de onderneming van de volledige winst genieten.

Vergroening schenkingsrechten als energiebesparingsboost

Tijdens de recente begrotingscontrole nam de Vlaamse regering onder impuls van Annemie Turtelboom nog een andere, voor de bouwsector interessante maatregel: de verlaging, vereenvoudiging en vergroening van de schenkingsrechten. De tarieven worden flink verlaagd; zo wil de minister veel slapend patrimonium wakker maken. En voor wie na de schenking energiebesparende werken uitvoert in de woning geldt een nog lager tarief. Wie een energiebesparende renovatie van 10.000 ' uitvoert binnen de vijf jaar geniet namelijk van een extra verlaagd tarief. 'We willen de mensen belonen die investeren in energie-efficiëntie', vertelt de minister. De energiebesparende maatregelen passen in hetzelfde kader als de REG-premies. Wie dus een beroep wil doen op een verlaagd tarief in het kader van een schenking kan ook premies aanvragen voor de energiebesparende renovatie. Daarnaast is ook een extra verlaagd tarief voorzien voor verhuurders.

Door de hoge schenkingsrechten werden amper huizen geschonken buiten de rechte lijn. Logisch ook, als je naar de tarieven kijkt die opliepen tot 80 procent. Turtelboom noemde dit onlangs nog 'bijna-onteigening'.

Wanneer een tante een huis van 210.000 ' aan een neef of nicht wilde schenken, betaalde deze 106.375 ' aan schenkingsrechten. Dat is meer dan de helft van de waarde van het huis. Vele oude huizen bleven zo slapend kapitaal, waar niets meer in werd geïnvesteerd. Op basis van de nieuwe tarieven betaalt de neef of nicht 27.000 ' schenkingsrechten als deze geen energiebesparende renovatie uitvoert binnen de vijf jaar. Doet de persoon dat wel, dan betaalt die 23.700 '. 'Zo zijn ook de schenkingsrechten een maatregel om de Vlaamse woningen energie-efficiënter te maken', sluit minister Turtelboom af.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip