Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaming bouwt steeds energiezuiniger

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaming bouwt steeds energiezuiniger

Uit de meest recente epb-aangiftes tot eind 2020  blijkt dat Vlaanderen al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf dit jaar enkel ben (bijna energieneutraal), dus met een maximaal E-peil van E30, te bouwen.
Meer dan de helft van de nieuwe woningen sinds 2017 behalen al het  ben-peil van E30. Waar de eengezinswoningen reeds in 2016 al volop energetisch werden gebouwd, zijn nu dus ook de appartementen helemaal mee. In 2020 kwamen er 11.369 ben-woningen bij. Een stijging met  meer dan de helft ten opzicht van vorig jaar. In totaal zijn sinds 2006 al 32.546 ben-woningen gebouwd.
 
Voor bouwvergunningen die in 2018 en 2019 werden aangevraagd, waarvan nu de eerste definitieve epb-aangiftes worden ingediend, bereiken we nu al een gemiddeld E-peil onder E20 (waar de eis vandaag nog op E40 ligt).  Meer dan 85% van deze woningen is bijna energieneutraal. Wie in 2021 een omgevingsvergunning aanvraagt, moet een E-peil van maximaal E30 behalen.
 
De zuinigste gebouwen staan voor 2018 gemiddeld in Vlaams-Brabant (E14), Antwerpen (E16) en Limburg (E16). In Oost-Vlaanderen (E20) en West-Vlaanderen (E23) ligt het E-peil gemiddeld iets hoger.

S-peil

Voor woongebouwen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 is het S-peil of ‘schilpeil’ ingevoerd. Het S-peil  zegt hoe goed de gebouwschil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil mag maximaal S31 bedragen.
 
Voor 2018 behaalt vier op de vijf huizen al een S-peil van S28 of lager, het eisenniveau voor 2022. Het gemiddelde S-peil bedraagt S25 (S26 voor eengezinswoningen en S23 voor appartementen). Op basis van zeer voorlopige cijfers voor 2019, stijgt het aandeel woningen met een S-peil lager dan S28 verder tot 86%.

Eenergetische renovaties

Sinds 2015 spreken we bij zeer grondige renovaties over een ‘ingrijpende energetische renovatie’. Deze woningen moeten een E-peil behalen van E70, (tot 2019 was dat nog E90). Sinds 2020 is de eis gedaald naar E60, en komt daarmee in overeenstemming met de langetermijndoelstelling voor het woningenpark tegen 2050. De ambitie is dat iedere woning tegen 2050 een label A behaalt of maximaal E60.
 
Ongeveer 30% van de vergunningsplichtige renovaties is een ingrijpende energetische renovatie. Ook hier is er een duidelijke trend om onder de verplichte E-peileis te duiken. Voor bouwaanvragen in 2017 bedraagt dit gemiddeld al E55 voor alle woningen. Voor 2018 daalt dit nog verder tot E51.
 
In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen, zien we dat er beduidend minder hernieuwbare energie wordt geplaatst. Toch gaat dit ook in stijgende lijn: Waar in 2015 slechts 30% hernieuwbare energie toepaste, stijgt dit voor 2018 tot ongeveer 50%.

Epc wint aan belang

Wie in Vlaanderen een woning wil verkopen of verhuren, heeft een energieprestatiecertificaat (epc) nodig. Sinds 2019 werd het epc grondig vernieuwd, met als belangrijkste vernieuwing de  invoering van een energielabel van A+ (zeer energievriendelijk) tot F (energieverslindend).
 
In 2020 werden ruim 102.500 epc’s opgemaakt. Gemiddeld behaalde een appartement in 2020 een energiescore van 248 (270 in 2019)(of een C-label) en een eengezinswoning een energiescore 415 (442 in 2019) (of een E-label).
 
Bij de woningen valt op dat vier op de tien woningen (41%) een slecht energielabel (E of F-label) behalen. Bij de appartementen is dat 12%. Amper 19% van de woningen behaalt een zeer goed energielabel (A of B-label) (15 % in 2019). Bij appartementen is dat 49% (41% in 2019).
 
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil een versnelling hoger schakelen in het bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen. “Dit jaar wordt reeds 300 miljoen € vrijgemaakt om onze renovatiestrategie ook vorm te geven op het terrein. Wie een woning of appartement verwerft in 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) en die binnen de vijf jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie tot 60.000 €”, aldus minister Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels