Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen zoekt toekomstperspectief voor Doel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaanderen zoekt toekomstperspectief voor Doel

Het is inmiddels duidelijk dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containerdok en dus op de kaart blijft staan. De vraag is nu welk toekomstperspectief voor Doel kan worden uitgetekend, binnen welke timing zo’n perspectief gerealiseerd kan worden en welke acties hiervoor nodig zijn. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid wil dit samen met de Vlaamse Bouwmeester laten onderzoeken en lanceert een oproep aan geïnteresseerden. Die kunnen zich aanmelden vóór 13 september via Vlaamsbouwmeester.be.

In een eerste fase van de opmaak van een toekomstperpectief worden verschillende scenario’s voor Doel onderzocht. Op basis van een duidelijke argumentatie volgt een voorstel voor een voorkeurscenario. Dat scenario wordt (wellicht na politieke goedkeuring) voort uitgewerkt tot een voorstel van toekomstperspectief, in de vorm van een visie en een actieprogramma.
 
Actiegroepen, belangenorganisaties en overheden willen samen een eensgezind en realiseerbaar toekomstperspectief voor Doel en de nabije omgeving ontwikkelen, op korte en langere termijn. Doel is een symbooldossier. Ook al zitten heel wat organisaties aan tafel die vroeger fel hebben gebotst met diverse overheden, ze zijn nu bereid om samen na te denken over de toekomst. Finaal zullen de politici een beslissing nemen. Vervolgens willen de betrokken partijen het geselecteerde scenario ook in overleg realiseren.
 
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, verwacht het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als opdrachtgever dat geïnteresseerde teams of consortia de volgende kennis, ervaring en vaardigheden kunnen voorleggen:
Inhoudelijk: ruimtelijke planning, stedenbouw/architectuur, landschapsarchitectuur, erfgoed, mer-disciplines (geluid, veiligheid, licht, lucht, mobiliteit, natuur) en aspecten van de omgevingsvergunning (mer niet zelf uitvoeren, wel interpreteren), onthaal/recreatie, antropologie).
Methodologisch: communicatie/participatie/stakeholder management, ontwerpend onderzoek, coaching om het vertrouwen tussen de betrokkenen op te bouwen/te herstellen, de lezing van het landschap en van de identiteit van het dorp en de interpretatie van het mer.
 
Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 13 september om 18 uur. De toelichting aan de geselecteerde bureaus, inclusief een plaatsbezoek, is gepland op maandag 23 september tussen 10 en 13 uur. Er worden maximaal vijf teams uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 10 oktober. 
 
De presentatie van de offerte aan de opdrachtgever en een selectie van actiegroepen, belangenorganisaties en overheden gebeurt op woensdag 16 oktober tussen 14 en 21 uur). De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van de visie en het actieplan is voorzien op 18 maanden. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Meer artikels