Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen zoekt investeerders in nieuwe recyclagetechnieken

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen zoekt investeerders in nieuwe recyclagetechnieken

© Studio Chlorophylle

De Vlaamse regering heeft beslist om steun te verlenen aan ondernemingen die willen investeren in innovatieve technologieën om de materiaalkringlopen te sluiten. De bedoeling is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en zo mee te helpen aan de realisatie van een circulaire economie.
“Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn als recyclagehub. In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir die zelf drie grote prioriteiten aanstipt.
 
Vlaanderen is Europees koploper op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. 69% van het huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld en 66% wordt uiteindelijk ook effectief gerecycleerd, gecomposteerd of hergebruikt. Van ons bedrijfsafval krijgt liefst 79% een tweede leven.
 
Maar Demir legt de lat voor Vlaanderen intussen nog hoger en wil de afvalberg verder verkleinen door materialen maximaal in de kringloop te houden. Ze trekt liefst 30 miljoen € extra uit om te investeren in innovatieve recyclageinitiatieven en Vlaanderen zo uit te bouwen tot Europese recyclagehub.
 
Het is de bedoeling om recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. Er wordt dan gedacht aan investeringen in nieuwe innovatieve voorbehandelingstechnieken, nieuwe recyclage-installaties of innovatieve uitbreiding van bestaande installaties, maar ook aan aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken.
 
De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende ondersteuning. Het kan gaan om milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, het ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

Twee oproepen

Via de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) lanceert Demir hiervoor twee oproepen: één in 2021 en de volgende in 2022. De steun richt zich op ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 €) willen doen in innovatieve recyclagetechnieken.
 
De toegekende steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie vs. een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen €.
  
Op het moment van de definitieve goedkeuring van de adviesvraag door de Raad van State (ten vroegste midden juli) lanceert de OVAM de eerste oproep. De geïnteresseerde ondernemingen kunnen vanaf dan een dossier indienen.
 
Na het sluiten van de oproep beoordeelt een jury de steunvragen op basis van diverse criteria. De jury legt finaal een rangschikking van te steunen projecten voor aan minister Demir en zij beslist dan definitief over de toekenning van de subsidie.
  
Alle beschikbare informatie kan geraadpleegd worden via www.ovam.be/recyclagehub.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuvense Materialenbank recupereert 100 ton bouwmaterialen

Leuvense Materialenbank recupereert 100 ton bouwmaterialen

De Materialenbank, een initiatief van de stad Leuven en Atelier Circulern verkoopt gerecupereerde bouwmaterialen. In het eerste jaar na de oprichting in 2021 werd ongeveer 40 ton bouwmaterialen gerecupereerd en dit jaar is ze goed op weg om de[…]

21/11/2022 | Recyclage
Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen

Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen

Recyclagepark in Merelbeke wordt volledig vernieuwd

Recyclagepark in Merelbeke wordt volledig vernieuwd

Indaver doet overname in Groot-Brittannië

Indaver doet overname in Groot-Brittannië

Meer artikels