Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen zet in op groene warmte

Met de eerste buislegging is de uitbouw van het project Warmtenet Nieuw Zuid gestart. De Vlaamse regering wil van groene warmte en warmtenetten in het algemeen een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek in de toekomst.

De Vlaamse regering heeft in het verleden drie oproepen gedaan om projecten in te dienen voor warmtenetten, die op financiële ondersteuning konden rekenen vanuit de overheid. Deze oproepen kenden maar een matig succes. Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom wil de komende jaren de uitbouw van warmtenetten steviger stimuleren en opnemen als een volwaardig onderdeel van de Vlaamse energiepolitiek. Het budget van de volgende oproep zal dan ook hoger liggen dan die van de vorige oproepen.

Oproep

Bij de volgende oproep groene warmte in augustus zal 10,25 miljoen ' worden voorzien ter ondersteuning van dergelijke projecten. Bij een vorige oproep was dat nog 8,2 miljoen '. Maar ook in de toekomst zal meer budget worden voorzien om warmtenetten te ondersteunen. Een heel bewuste keuze, aangezien groene warmte een belangrijke rol kan spelen in het behalen van de 2020-doelstellingen.

Groene warmte wordt voortaan als een volwaardig onderdeel van de Vlaamse energiepolitiek gezien. Om het potentieel in Vlaanderen te benutten, de ambities waar te maken en de achterstand met andere landen voor een stuk te verkleinen, is het noodzakelijk om groene warmte als een volwassen energiebron te beschouwen, met de bijhorende ondersteuning. Daarbij hoort een financiering op maat, in de vorm van investeringssteun.

Restwarmte

'Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen, en dit op een goedkopere manier dan via groene stroom: 6 tot 14 keer goedkoper. Gaat Vlaanderen voor één procent meer groene warmte, dan hoef je eigenlijk twee procent minder groene stroom te hebben voor de doelstelling. In het Vlaams Gewest dient ongeveer 55% van het totale bruto finaal warmteverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft een aandeel van 22%. Vandaag gaat nog veel restwarmte verloren, warmte die onder meer wordt geproduceerd in industriële sectoren', stelt minister Turtelboom.

Ook wordt in de toekomst de steun voor groene warmte uitgebreid naar projecten die daarvoor in het verleden nog niet in aanmerking kwamen. Zo zal het voor de volgende oproep groene warmte mogelijk zijn om projecten in te dienen die gekoppeld zijn aan geothermie. Wie warmte uit de diepere aardlagen haalt en daarmee gebouwen en woningen verwarmt, zal dus in de toekomst ook op steun kunnen rekenen van de Vlaamse overheid.

Warmteatlas

Vlaanderen heeft momenteel een achterstand in vergelijking met andere buurlanden als het over warmtenetten gaat. Denemarken bijvoorbeeld heeft 30.000 km aan warmteleidingen en twee derde van alle warmteverbruikers zijn er op aangesloten.

'De bestaande warmtenetten worden momenteel in kaart gebracht door de VITO. Deze kaart zal eind dit jaar klaar zijn. Momenteel zijn er concrete plannen in Antwerpen, Kortrijk en Menen voor de uitbouw van nieuwe warmtenetten. Daarnaast wordt een warmteatlas ontwikkeld, die moet aantonen waar de aanleg rendabel kan', aldus nog Turtelboom. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette