Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

(c) Bouwkroniek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verspreidde zopas via een ministeriële instructie richtlijnen aan al haar administraties en alle vergunningverlenende overheden om ervoor te zorgen dat belangrijke investeringsprojecten niet in het slop geraken. Dat is nodig om de periode op te vangen tot de Vlaamse regering eind dit jaar een definitief stikstofkader vastlegt.
Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting haalde in februari het voorlopige stikstofkader uit 2016 onderuit. Dat werkte met een minimumdrempel van 5% waaronder vergunningen die zorgen voor extra uitstoot mogelijk waren. De Raad oordeelde dat Vlaanderen de voorbije jaren te veel ammoniakuitstoot vergunde zonder de impact op onze waardevolle natuurgebieden voldoende in rekening te brengen.
 
De voorbije weken werd gewerkt aan tussentijdse richtlijnen om de periode op te vangen tot een definitief stikstofkader, eind 2021. Zopas verspreidde de minister een zogenaamde ‘instructie’ aan haar Vlaamse administraties en vergunningverlenende overheden. Die moet rechtszekere vergunningsbeslissingen mogelijk maken voor alle belangrijke investeringsdossiers door alle verschillende bestuursniveaus. 
 
Voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3), vooral in de intensieve veeteelt en mestverwerking, bepaalt de instructie dat elk individuele aanvraag via een ‘passende beoordeling’ moet aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend moeten maatregelen genomen worden om de ammoniakuitstoot te verminderen.
 
Voor de uitstoot van NOx, vooral in de industrie- en transportsector, introduceert Vlaanderen een nieuw toetsingskader met een minimumdrempel van 1%. Die drempel werd wetenschappelijk onderbouwd door o.m. VITO. Projecten met minder dan 1% extra belasting van de stikstofwaarden kunnen goedgekeurd worden.
 
Vergunningsaanvragen die zorgen voor meer dan 1% extra belasting van de stikstofwaarden moeten een passende beoordeling ondergaan en aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend maatregelen nemen om de emissies tot het minimum te beperken.
  
De instructie maakt duidelijk dat Vlaanderen erg voorzichtig zal zijn in de vergunningverlening als er een impact is op het stikstofprobleem. Tegelijk kondigt Demir in de instructie alvast enkele maatregelen aan die zorgen voor de vermindering van de uitstoot van stikstof. Er zijn nog veel bijkomende initiatieven en maatregelen nodig om de stikstofuitstoot naar beneden te halen. Die maken voorwerp uit van de politieke onderhandelingen over de definitieve stikstofregeling die later dit jaar klaar moet zijn.
  
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

De voorbije weken werd verder gediscussieerd over de bouwshift, vooral dan over de cijfers van kleine en grote stukken grond.  Gemeenten willen overbodige bouwgrond schrappen. Dat daarbij wordt gefocust op de grote gebieden lijkt de[…]

Vlaanderen strijdt tegen illegale boorbedrijven

Vlaanderen strijdt tegen illegale boorbedrijven

Overzicht van werken die Vlaanderen dit jaar uitvoert als bescherming tegen overstromingen

Overzicht van werken die Vlaanderen dit jaar uitvoert als bescherming tegen overstromingen

Vlaamse overheid betaalt steeds meer facturen op tijd

Vlaamse overheid betaalt steeds meer facturen op tijd

Meer artikels