Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil toch nieuwe bouwmeester

De functie van Vlaamse bouwmeester zal dan toch niet worden afgeschaft. De Vlaamse regering noteerde in het regeerakkoord nochtans dat de bouwmeester zou vervangen worden door een expertencollege. Die groep experts, vermoedelijk een vijftal mensen, komt er wel, maar krijgt een adviserende rol in dienst van de bouwmeester. De groep zal slechts enkele keren per jaar samenkomen en wordt dus geen permanent orgaan.

De Vlaamse bouwmeester blijft onafhankelijk waken over de prijs-kwaliteitsverhouding van nieuwe openbare gebouwen, maar wordt in de toekomst eerder 'begeleider' dan 'beslisser' en zal gecontroleerd worden door zowel de overheid als de bouwsector. Bovendien zal hij of zij niet meer onder de bevoegdheid vallen van minister van Omgeving Joke Schauvliege, maar onder Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Door die overkoepelende positie moet de bouwmeester verschillende beleidsdomeinen kunnen aanspreken.

Er is nog geen vacature uitgeschreven voor de nieuwe bouwmeester. Daarvoor is het wachten op een gedetailleerde conceptnota die op basis van het huidige akkoord wordt gemaakt.

De vorige bouwmeester Peter Swinnen werd eind januari om dringende redenen ontslagen. Zijn mandaat liep normaal tot eind juni. Zijn adjunct Stefan Devoldere heeft zijn functie tijdelijk overgenomen. Peter Swinnen vecht zijn eigen ontslag aan. Hij was de derde Vlaams bouwmeester na Bob Van Reeth en Marcel Smets en was in functie sinds 1 juli 2010.

De Vlaamse architectenorganisatie NAV is tevreden dat de Vlaamse regering rekening houdt met een brede rondvraag die ze uitvoerde in de bouwwereld. 'Vorig najaar lanceerden wij tien voorstellen voor een vernieuwd en gedragen bouwmeesterschap. De nota mocht op een breed draagvlak rekenen tijdens het overleg met alle belanghebbenden dat de Vlaamse overheid recent organiseerde. Essentieel voor ons is dat het nieuwe college bruggen bouwt tussen verschillende domeinen', aldus NAV.

'Onze suggesties die we in het overleg op tafel hebben gelegd, worden duidelijk gehoord. We willen immers dat de toekenning van opdrachten op een meer evenwichtige manier gebeurt. Bovendien vinden we dat de bouwmeester bruggen moet kunnen leggen tussen bevoegdheden van verschillende ministers zoals Zorg, Economie, Wonen, Cultuur, Erfgoed en Gebiedsontwikkeling. Wat de expertengroep betreft is het voor ons een evidente voorwaarde dat daarin minstens een praktiserend architect aanwezig is', besluit de architectenvereniging. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse