Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil spoorlijn Hasselt-Neerpelt heropenen

Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant liet er enkele weken geleden in Neerpelt geen twijfel over bestaan: Vlaanderen moet meebetalen voor het heropenen van de spoorverbinding tussen Hasselt en Neerpelt. Zopas herhaalde de minister deze boodschap - weliswaar in minder scherpe taal - tegenover parlementslid Wouter Raskin.

Dat standpunt druist volgens Raskin in tegen de gemaakte afspraken. 'Het meerjareninvesteringsplan van de NMBS Groep voorziet een afzonderlijke investeringsenveloppe van 2,5 miljard ' voor spoorprojecten die de gewesten als prioritair bestempelen', stelt Wouter Raskin. Begin deze maand gaf ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts te verstaan dat gewestelijke prioriteiten gefinancierd moeten worden met federale middelen. Voor Vlaanderen behoort het heropstarten van de spoorlijn tussen Hasselt en Neerpelt tot die prioritaire projecten. De kostprijs hiervan zou 185 miljoen ' bedragen. Omdat de spoorwegbedding er nog ligt, moeten geen grote infrastructuurwerken uitgevoerd worden.

Antwerpen-Weert

'In het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat (SALK) werd al aangetoond dat de gebrekkige ontsluiting via het spoor een belangrijk obstakel vormt voor het herstel en de verdere ontwikkeling van de Limburgse economie. Betere spoorverbindingen zijn absoluut noodzakelijk. Ik denk daarbij niet alleen aan de spoorlijn Hasselt-Neerpelt, maar ook aan het doortrekken van de verbinding Antwerpen-Hamont tot in Weert', zegt Wouter Raskin.

De onderhandelingen tussen de federale overheid en de gewesten zijn volop aan de gang. Vóór de zomer moet duidelijk zijn welke projecten de komende jaren gerealiseerd zullen worden. 'Maar het is zeker niet de bedoeling dat de kosten van die realisatie afgewenteld worden op de deelstaten. Als Vlaanderen zijn eigen spoorlijnen moet betalen, had men de regionalisering van de NMBS maar moeten opnemen in de zesde staatshervorming', besluit Raskin. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af