Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

© Guntar Feldmann

De Vlaamse regering wil oversubsidiëring voorkomen van technologieën zoals biomassa-, biogas en fossiele warmtekrachtinstallaties. Daarom wordt de toegekende steun voortaan jaarlijks geactualiseerd. 

Door de hoge elektriciteitsprijzen halen de bestaande groenestroom- en warmtekrachtinstallaties mogelijk een hoger rendement dan de Vlaamse regering initieel had vooropgesteld. Momenteel wordt de steun jaarlijks enkel aangepast voor rendabele wind- en zonne-energieprojecten voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2012. 
 
Die actualisatieberekening wordt nu dus ook uitgevoerd voor de overige technologieën. Voor dergelijke installaties zal dan niet enkel de elektriciteitsprijs worden geactualiseerd maar ook de marktprijs van de brandstof en bij biogasinstallaties de prijs van de ingaande stoffen. Omwille van de hoge elektriciteitsprijzen zal zo’n actualisatieberekening waarschijnlijk een dalend effect hebben op de steunhoogte.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 m hoge torenkraan die de mast over een bos tilt om schade aan de bomen te vermijden. Dankzij de[…]

12/08/2022 | Infrastructuur
Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Meer artikels