Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

© Guntar Feldmann

De Vlaamse regering wil oversubsidiëring voorkomen van technologieën zoals biomassa-, biogas en fossiele warmtekrachtinstallaties. Daarom wordt de toegekende steun voortaan jaarlijks geactualiseerd. 

Door de hoge elektriciteitsprijzen halen de bestaande groenestroom- en warmtekrachtinstallaties mogelijk een hoger rendement dan de Vlaamse regering initieel had vooropgesteld. Momenteel wordt de steun jaarlijks enkel aangepast voor rendabele wind- en zonne-energieprojecten voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2012. 
 
Die actualisatieberekening wordt nu dus ook uitgevoerd voor de overige technologieën. Voor dergelijke installaties zal dan niet enkel de elektriciteitsprijs worden geactualiseerd maar ook de marktprijs van de brandstof en bij biogasinstallaties de prijs van de ingaande stoffen. Omwille van de hoge elektriciteitsprijzen zal zo’n actualisatieberekening waarschijnlijk een dalend effect hebben op de steunhoogte.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels