Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wijzigt Energiebesluit

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het Energiebesluit. De wijziging omvat het invoeren van een E-peil-eis voor alle niet-residentiële bestemmingen, voor vergunningen aangevraagd vanaf 2017. Daarmee wordt het E-peil vastgelegd voor alle types van gebouwen. Tot op heden was dit enkel noodzakelijk voor nieuwe (of heel grondig gerenoveerde) residentiële woningen, kantoren en scholen. Deze beslissing vormt de eerste ambitieuze stap richting het BEN-niveau voor niet-residentiële gebouwen in 2021. Energie-efficiëntie draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen.

De hoogte van het E-peil werd bepaald na academisch onderzoek op basis van een set van parameters, zoals de isolatiewaarde van de gebouwenschil, de functie van het gebouw en de energetische performantie van de benodigde installaties. Deze maatregel kadert in de Europese richtlijn over energieperformantie van gebouwen. Met deze ingrepen nemen de Europese Unie en Vlaanderen maatregelen om meer energie-efficiënte gebouwen te hebben en zo de impact op het milieu drastisch te verminderen. De bedoeling is in Wallonië (gelijktijdig in Brussel) om EPN in te voeren vanaf 2017. Momenteel geldt dus EnergiePeil 90 voor alle EPN.

Daarnaast wordt ook een kader voorzien waarbinnen voor alle warmtenetprojecten de prestatie van het systeem van externe warmtelevering kan worden ingerekend in het E-peil en het aandeel hernieuwbare energie van de aangesloten nieuwbouwgebouwen. Ten slotte zijn er nadere bepalingen en wijzigingen aan het energiebesluit om de erkenningsregeling voor verslaggevers aan te vullen en een kwaliteitskader voor thermische zonne-energiesystemen (zonneboilers) in te voeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoger geschoolde vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar de bouw

Hoger geschoolde vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar de bouw

Uit de recentste onderwijsstatistieken blijkt dat vrouwen wel degelijk geïnteresseerd zijn in een bouwopleiding. Meer nog: hoe hoger het studieniveau, hoe groter het aandeel van vrouwelijke leerlingen of studenten. Het Vlaamse bouwonderwijs[…]

04/03/2021 | VCB
Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

Antwerpen bouwt jeugdcentrum in Park Groot Schijn

Antwerpen bouwt jeugdcentrum in Park Groot Schijn

Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie

Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie