Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen weigert vergunning voor verbrandingsoven in Wilrijk

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen weigert vergunning voor verbrandingsoven in Wilrijk

© Canon EOS 600D

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen voor de intercommunale ISVAG in Wilrijk. Die zou de bestaande installatie vervangen. De Raad vernietigde ook de vergunningsverlenging voor de bestaande installatie op een administratieve procedurefout.

 

De Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigde vorige week de eerder verleende omgevingsvergunning voor de nieuwe installatie omdat volgens haar het alternatievenonderzoek van de aanvrager gebreken vertoont.

 “ISVAG is al sinds het begin een beladen dossier met uiteenlopende standpunten. De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de initiatiefnemer het huiswerk opnieuw moet doen”, zegt Demir. Een nieuwe beslissing over de gebeurlijke verlenging van de bestaande installatie wordt pas genomen na verdere analyse van het arrest in de komende weken.

De intercommunale Isvag verwerkt het afval van de stad Antwerpen, de gemeenten Boom, Hemiksem, Mortsel, Niel, Puurs-Sint-Amands en van de dertig Antwerpse randgemeenten aangesloten bij de afvalintercommunale Igean.

De Vlaamse Regering gaf in 2020 twee omgevingsvergunningen aan Isvag. Eentje voor de verlenging van de exploitatie van de huidige installatie tot 2027 en eentje voor de bouw van een nieuwe verbrandingoven in Wilrijk. Na een beroepsprocedure worden beide omgevingsvergunningen vernietigd. Dat wil zeggen dat de minister een nieuwe positieve of negatieve beslissing dient te nemen.

De Raad voor Vergunningsbetwisting oordeelt dat voor de nieuwe installatie de voorafgaande beoordeling van de milieueffecten gebreken vertoont. Meer bepaald vindt ze het onvoldoende onderzocht wat de mogelijke andere vestigingsplaatsen kunnen zijn en wat hun milieueffecten zouden zijn. Dat had in het project-MER van ISVAG beter onderzocht moeten zijn.

De minister erkent dat bij de afweging in juli 2020 het alternatievenonderzoek een kritiekpunt was. Tijdens de behandeling van de aanvraag werden evenwel 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt, waaronder dat van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Om die reden gaf Demir de aanvraag het voordeel van de twijfel.

Een belangrijke voorwaarde was wel dat ISVAG zo ecologisch mogelijk moest zijn en jaarlijks moest aantonen dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval was, zou de minister de capaciteit terugschroeven. Demir legde verder aan ISVAG op om bijkomende aandacht te besteden aan de energie-efficiëntie van de nieuwe installatie door een update van haar energiestudie.

Maar gezien het oordeel van de Raad voor vergunningsbetwisting, beslist Demir om het dossier nu volledig terug naar de Antwerpse tekentafel sturen en de omgevingsvergunning te weigeren. ISVAG moet het dossier nu opnieuw onder de loep te nemen, alle alternatieven voldoende onderzoeken en een nieuwe aanvraag uitwerken.

De Raad vernietigde ook de vergunningsverlenging voor de bestaande installatie op een administratieve procedurefout. De Raad maakte verder evenwel geen inhoudelijke bemerkingen bij het dossier en staat toe dat de bestaande installatie minstens nog zes maanden verder kan draaien, in afwachting van een nieuw oordeel van minister Demir.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert tot en met 11 oktober opnieuw een oproep voor het Starterspakket Internationalisering. Met deze subsidie van 7.000 euro ondersteunt FIT beginnende exporteurs. Het subsidiebudget bedraagt 1,4 miljoen[…]

28/09/2022 | Ondernemingen
Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Meer artikels